Konference

with Žádné komentáře

Zúčastnili jsme se mezinárodní konference International Congress on Invertebrate Pathology and Microbial Control & 52nd Annual Meeting of the Society for Invertebrate Pathology & 17th Meeting of the IOBC‐WPRS Working Group “Microbial and Nematode Control of Invertebrate Pests”.

Laboratoř rentgenové počítačové tomografie ve spolupráci s OFIŽ hledá nové studenty!

with Žádné komentáře

Laboratoř rentgenové počítačové tomografie nabízí témata bakalářských a diplomových prací ve spolupráci s výzkumnými skupinami doc. RNDr. Marcely Buchtové, Ph.D. na Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR & Odd. fyziologie a imunologie živočichů MUNI prof. Mgr. Vítězslava Bryji, Ph.D. … Read More

Mouse Model of Congenital Heart Defects, Dysmorphic Facial Features and Intellectual Developmental Disorders as a Result of Non-functional CDK13

with Žádné komentáře

Congenital heart defects, dysmorphic facial features and intellectual developmental disorders (CHDFIDD) syndrome in humans was recently associated with mutation in CDK13 gene. In order to assess the loss of function of Cdk13 during mouse development, we employed gene trap knock-out … Read More