Newsletter 3/2024

with Žádné komentáře

Novinky pro březen 2024

Milí studenti, kolegové a přátelé,

se začátken nového měsíce Vám přinášíme pravidelný měsíční newsletter OFIŽ, ve kterém vám chceme dát vědět, co je u nás nového, které příležitosti byste neměli minout a jaké biologické zajímavosti nás zaujaly.

Pokud byste chtěli do příštích newsletterů něco přidat, pište na katerina.tomanova@mail.muni.cz

Událo se…

První setkání CzeSEV

Ve středu 28. 2. 2024 se v  Brně se poprvé sešlo přibližně 30 nadšenců pro extracelulární vezikuly, aby se představili, vyměnili si znalosti o extracelulárních vezikulech a také zahájili proces k oficiálnímu statutu organizace CzeSEV (Czech Society for extracellular vesicles).

Nově ustanovenými členy výboru jsou Andrea Gálisová (IKEM), Gabriela Ambrožová (IBP), Kristýna Turková (IBP), Martina Hýžďalová (VUVeL), Vendula Hlaváčková Pospíchalová (OFIŽ), Jan Balvan (LF MUNI), mnozí z nich mají vazbu k našemu oddělení. Součástí setkání byla i on-line zdravice prezidenta rakouské společnosti pro extracelulární vezikuly (ASEV).

Nejbližší další akcí bude společné setkání rakouské a české společnosti pro extracelulární vezikuly ASEV-CzeSEV ve Vídni 16.-17. září 2024.


PhD workshop

Ve středu 14. února proběhl tradiční PhD workshop. Akce se účastní studenti 2. ročníku doktorského studia a slouží jako kontrolní bod průchodu studiem. Díky zpětné vazbě od odborného publika mohou studenti včas předejít možným problémům.

První vystupující byla Mgr. Markéta Konečná s výzkumným tématem „Molecular mechanisms controlling activity of separase in oocytes and early embryos“. Porozumění problematice dělení buněk je zásadní, protože porucha segregace chromosomů je hlavní příčinou aneuploidií a následného zastavení vývoje. Tématu se věnuje v laboratoři doc. Martina Angera.

Druhým vystupujícím byl Mgr. Jacek Marciniak s tématem „The trade-offs in longevity and immunity in worker honey bees, Apis melifera“. Cílem práce je mimojiné podrobná funkční i strukturní analýza apolipoforinů a dalších proteinů obsažených v hemolymfě včelích dělnic. Práce probíhá v laboratoři zabývající se hmyzí imunitou pod vedením dr. Pavla Dobeše.

Třetí vystupující byla Mgr. Šárka Novotná s tematikou „Revealing the mechanism of neural tube formation using optogenetic biosensors“. Formování neurální trubice je komplikovaný proces, kterému dosud plně nerozumíme. Jak již název práce napovídá, jedním z cílů je zavedení optogenetických metod, z počátku na buněčných kulturách a později na embryích drápatek. Práce probíhá v laboratoři dr. Jakuba Harnoše.

Fotogalerie na stránkách OFIŽ

Nepropásněte

Přednáška doc. RNDr. Marcely Buchtové, Ph.D.

Srdečně Vás zveme na přednášku u příležitosti řízení ke jmenování profesorem.

Veřejná přednáška „Insights into the complexity of craniofacial development“ proběhne v pátek 15. března od 11:00 v B11/205.

Doc. Buchtová je vedoucí Laboratoře molekulární morfogeneze, dlouhodobě se věnuje vývojové biologii na různých modelových druzích, mezi aktuálně řešená témata patří odontogeneze, karcinomy dutiny ústní nebo ciliopatie.

Obhajoba dizertační práce Mgr. Kristíny Gömöryové

V pátek 22. března proběhne obhajoba doktorské disertační práce studentky Mgr. Kristíny Gömöryové. Disertační práce se jmenuje Using advanced proteomics for the analysis of cell signaling, školitelem je prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.

Obhajoba proběhne v pátek 22. 3. od 10:00 v B11/205.
Program semináře EBŽI

Srdečně Vás zveme na bakalářský a diplomový seminář Experimentální biologie živočichů:

středy, B11/306, 10:00 – 11:40

  • 6. 3. Flash talks studentů 4. ročníku, Ludková – prezentace učitelské DP, Smolko – zahraniční stáž
  • 13. 3. Flash talks studentů 4. ročníku, Alicia Pérez Blanco from Francisco Vittoria University (Madrid) – ENG, Martinková – prezentace učitelské DP
  • 20. 3. Flash talks studentů 4. ročníku, Berková – prezentace učitelské DP, Lněničková – zahraniční stáž
  • 27. 3. Flash talks studentů 4. ročníku, absolvent OFIŽ

další program bude upřesněn

Program semináře jaro 202414. 3. 2024 | On the Machines that Make and Repair our Chromosomes by DANA BRANZEI, IFOM (Instituto Fondazione di Oncologia Molecolare), Italy
4 PM, B11/132

21. 3 . 2024 | Logo ML Genomic Evolution and Adaptation in Africa by SARAH A. TISHKOFF, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA
5 PM, Mendel´s refectory in the Mendel Museum

28. 3 . 2024 | Biodiversity, Biomes, and Beliefs – the Impacts of Conservation and Global Change on BaAka Hunter-gatherers in the Central African Republic by CAROLYN JOST ROBINSON, University of North Carolina Wilmington, USA
4 PM, B11/132

LSSS programme1. 3. 2024 | Changes of Activity of APC/C During Transition from Oocytes into Early Embryos by Martin Anger

8. 3. 2024 | Characterisation of the Human Chemical Exposome: Concepts, Resources & Applications by Elliot James Price

15. 3. 2024 Hyaluronan: Metabolism and Biological Function by Lukáš Kubala

22. 3. 2024 Homologous Recombination: From Repair of Double-Strand Breaks to Processing Stalled Replication Forks and Its Implications in Cancer Development by Lumír Krejčí

PI seminar programme

Úspěchy


GAMU podpora vynikajících diplomových prací

K 28. 2. byly vyhlášeny výsledky GAMU pro podporu vynikajících diplomových prací. Mezi 27 oceněnými bylo 15 studentů z PřF a z toho i pět studentek naší specializace Experimentální biologie živočichů a imunologie. K získání podpory 40 000 Kč srdečně gratulujeme a přejeme, ať se práce daří!

Bc. Gabriela Blažková – Metabolicko-zánětlivá interakce v regulaci defenzivních procesů imunity, vedoucí práce dr. Marcela Hortová Kohoutková

Bc. Petra Levková – Mechanismy podpory proliferace kardiomyocytů – úloha kináz GSK3 a ERK1/2, vedoucí práce dr. Jiří Pacherník

Bc. Zuzana Páleníčková – Analýza biologie nových regulátorů WNT/PCP dráhy v daniu pruhovaném, vedoucí práce prof. Vítězslav Bryja, konzultant Nikodém Zezula

Bc. Zdeňka Šillerová – Srovnání testů imunokompatibility biomateriálů in vitro pomocí buněčných linií a monocytů z periferní krve, vedoucí práce dr. Jiřina Medalová, konzultant Patrik Matušů

BSc. Anna Štrbáňová – Nanoterapeutika na bázi liposomů jako pokročilá strategie pro zobrazování a léčbu solidních nádorů, práce probíhá pod vedením RNDr. Ladislava Siváka, PhD. z Laboratoře nádorové biologie a imunologie (Mendelova Univerzita) a doc. Martina Váchy.

Všichni ocenění

Nabídky PhD

Práce v laboratoři cytokinetiky

Řady výzkumníků zabývající se mimo jiné procesem metastázování můžete rozšířit i vy. Tým dr. Karla Součka hledá nejen doktorandy, ale také bakalářské nebo magisterské studenty. Informace o laboratoři najdete zde.

PhD pozice v Antverpách (Belgie)

  • 8 PhD positions open at University of Antwerp (network Plasma against Actinic Keratosis)
  • starting date July 2024 (negotiable).
  • Deadline is 11th March.
  • In particular DC7 and DC8 are in the plasma oncology field, supervised by truly nice and successful professors
  • more info at https://plasmact.eu/vacancies/

Zaujalo nás…


Proč nemáme ocas?

Ve studii v časopise Nature vědci popsali, že za ztrátu ocasu může pravděpodobně jediná inzerce tzv. Alu elementu do TBXT genu. Pokusné myši reagovaly na inzerci obdobně, jako kdysi v historii orangutani, gorily, šimpanzi nebo předci člověka.

Xia, B., Zhang, W., Zhao, G. et al. On the genetic basis of tail-loss evolution in humans and apes. Nature 626, 1042–1048 (2024). https://doi.org/10.1038/s41586-024-07095-8

Celý článek o ztrátě ocasu© 2024
Masarykova univerzita