O nemoci motýlích křídel

with Žádné komentáře

Na semináři jsme v tomto týdnu přivítali pana Ing. Pavla Melichárka, ředitele organizace DEBRA ČR, z. ú., který nám přednášel o nemoci motýlích křídel. Jedná se o vrozené puchýřnaté onemocnění kůže, tzv. Epidermolysis bullosa congenita (zkráceně EB). Tato dědičná choroba … Read More

Článek Míši Gregorové o léčbě chronické lymfocytární leukémie v časopise Živa

with Žádné komentáře

Naší absolventce Mgr. Michaele Gregorové vyšel článek v novém čísle časopisu Živa, populárně vědeckém časopise přinášejícím příspěvky z biologických oborů. Míši publikovali její článek „Budoucnost v léčbě chronické lymfocytární leukémie? Inhibice kasein kinázy 1“, což je téma, kterému se věnovala v rámci … Read More

Zoologické dny

with Žádné komentáře

Zúčastnili jsme se konference Zoologické dny 2020 v Olomouci. Naši studenti prezentovali své výsledky na šesti posterech: Seasonal changes of antioxidant capacity in honeybee, Apis mellifera L. The effect of adipokinetic hormone on nutrient levels and locomotion of the greater … Read More

Studentky OFIŽ získaly granty v Programu rektora na podporu svých výzkumných projektů!

with Žádné komentáře

Studentky našeho oddělení uspěly v grantové soutěži Programu rektora! Granty jsou udělovány vynikajícím studentům magisterských studijních programů na výzkum související s jejich diplomovou prací. Gratulujeme!   Podporu pro své projekty získaly: Bc. Eliška Kohoutková (vedoucí práce Katarzyna Anna Radaszkiewicz, Ph.D., … Read More

1 9 10 11 12 13 14 15 17