Migrace buněk pod mikroskopem

with Žádné komentáře

Díky konfokálnímu mikroskopu můžeme pozorovat buňky opravdu zblízka! Podívejte se na fotografii buněk, na nichž je pomocí phalloidinu zvýrazněn aktin, tedy součást cytoskeletu buněk. Konfokální mikroskop dokáže zachytit buňku ve více rovinách a softwarové zpracování následně dokáže rozlišit spodní a … Read More

1 9 10 11 12 13 14 15 25