Ohlédnutí za rokem 2021

with Žádné komentáře

      Ohlédnutí za rokem 2021 Milí studenti, kolegové a přátelé, děkujeme Vám všem za přízeň a spolupráci v uplynulém roce! Pro radost přikládáme ohlédnutí za rokem 2021 s tím, co se nám letos nejvíce podařilo. Přejeme Vám hodně štěstí, pevné zdraví a spoustu vědeckých … Read More

Ceny prorektorky za excelentní výsledky v doktorském studiu za rok 2020/2021

with Žádné komentáře

Cena prorektorky za excelentní výsledky v doktorském studiu, součást tzv. Posílení oceňování excelentních studijních výsledků doktorandů, si klade za cíl podpořit školitele a jejich studenty ve včasném dokončování doktorského studia a zároveň oceňuje vynikající vědecké výsledky. Vyznamenáno bylo celkem 40 … Read More

Nadaní středoškoláci opět u nás!

with Žádné komentáře

Naše oddělení v listopadu opět přivítalo nadané studenty středních škol z Jihomoravského kraje. Akce s názvem „T-exkurze: Jak pomáhá histologie?“, kterou jsme již tradičně zrealizovali ve spolupráci s JCMM, umožnila studentům v průběhu několika hodin „na vlastní kůži“ zažít práci vědce v univerzitním … Read More

Zlatá medaile ke 100. výročí založení PřF MUNI pro prof. Vladimíra Šimka

with Žádné komentáře

U příležitosti 100. výročí založení Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, byly uděleny pamětní medaile významným osobnostem, které zásadní měrou přispěly k jejímu rozvoji. Mezi oceněnými byl i prof. RNDr. Vladimír Šimek, CSc. Pan profesor Šimek od roku 1964 působil na katedře srovnávací … Read More

1 10 11 12 13 14 15 16 29