Newsletter OFIŽ pro únor 2022

with Žádné komentáře

OFIŽ: novinky pro únor 2022

Milí studenti, kolegové a přátelé,

posíláme novinky a zajímavosti pro měsíc únor.

Když byste měli novinku, akci nebo zajímavost, kterou byste chtěli do příštího newslettteru přidat, pište na lus@sci.muni.cz.

Pozvánky

Pozvánka na PhD Workshop

Srdečně Vás zveme na PhD Workshop, kde doktorští studenti ve 3. semestru přednesou prezentaci s hypotézami a dosavadními výsledky svého PhD projektu.

Své projekty představí:

 • Mgr. Štěpán Čada: Role of non-canonical Wnt signalling in the polarity during amoeboid cell migration
 • Marija Dubaic: Primary cilia function in development and disease
 • Mgr. Radim Jaroušek: The study of the importance of the alternation of selected isoforms of the activity of adenyl cyclases in G-protein coupled receptor signaling
 • Ing. Simona Kajabová: Mechanisms of chemically induced tumor progression in lung and bronchial cell models – the role of exosomes
 • Mgr. Petra Kompaníková: Wnt5-induced signaling in the tissue morphogenesis: molecular, cellular and evolutionary aspects
 • Mgr. Daniela Kristeková: Cellular and molecular mechanisms involved in the response of the organism after exposure to nanoparticles
 • Mgr. Terézia Kurucová: Identification of cancer subpopulations by single-cell methods
 • Mgr. Miroslav Micka: An interdisciplinary approach to study Dishevelled-membrane interactions
 • Mgr. Petra Raptová: Action mechanisms of cyanobacterial lipopolysaccharide on epithelial and immune cells
 • Mgr. et Mgr. Daniela Rubanová: Evaluation of molecular markers as potential targets for new polymer based anti-inflammatory therapeutics for rheumatic diseases
 • Mgr. Nikodém Zezula: Zebrafish model in the analysis of Wnt/PCP pathway and cancer

Termín: 11. 2. 2021, místnost: B11/206, na akci se lze připojit i online: https://muni.cz/go/phd-workshop-2022

Program semináře EBŽI – host Dr. Petra Ondráčková

Zveme vás na seminář EBŽI, kde 16. 2. bude na pořadu dne úvod, organizační záležitosti, a také host, MVDr. Petra Ondráčková, Ph.D. z Ústavu přístrojové techniky, která bude mluvit o holografických endoskopech pro in vivo použití:

Na Ústavu přístrojové techniky AV ČR (ve spolupráci s partnerským pracovištěm v Jeně) vyvíjíme vláknové holografické endoskopy pro in vivo použití. Cílem v současnosti běžícího projektu je využití technologie holografické endoskopie pro morfologické a funkční zobrazování neuronů v myším mozku. Zobrazování probíhá na bázi geneticky kódovaného fluorescenčního proteinu u transgenních myší. Biologická část projektu zahrnuje vlastní křížení myší, různé varianty chirurgické přípravy pro in vivo zobrazování a in vitro postrocessing tkání. Momentálně jsme schopni s určitými limity zobrazovat neuronální somata, axony, dendrity a spiny a z funkčního hlediska provádět kalcium imaging. Postupně zavádíme další in vivoin vitro metody (elektrofyziologie, optogenetika, imunofluorescence, cytochemie) a snažíme se tuto technologii aplikovat do vhodných biologických modelů (mozková mrtvice, Alzheimerova choroba).
Termín: 16. 2. 2022, 10:00; místnost B11/306

Přednáška k autorskému právu

Zajímáte se o problematiku autorského práva? Na webináři se dozvíte více o spoluautorství, výjimkách a omezeních, výkonu práv i licencích. Probereme také téma zaměstnaneckého a školního díla a vymáhání práv.

Webinářem vás provede specialista na autorské právo Matěj Myška.

Termín: 18. 2. 2022, 9:30, online

Kontakt pro registraci: Hana Půstová, pustova@ctt.muni.cz

Webinář je určen pro akademické i administrativní pracovníky MUNI.

Gratulace!

Ocenění Brno PhD Talent pro Miriam Sandanusovou

Mgr. Miriam Sandanusová (školitel doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph. D.) získala ocenění Brno Ph.D. Talent 2021!

O ocenění Brno Ph.D. Talent se ucházela s projektem z oblasti chronických střevních zánětů, konkrétně se zajímá o roli bakteriálních extracelulárních vesikulů. Produkce a složení těchto bakteriálních sekrečních produktů se mění spolu s celkovou nerovnováhou střevní mikrobionty, což ovlivňuje i samotné buňky střeva. Vesikuly by tak mohly být vhodným terapeutickým cílem vyvíjených léčiv, součástí léčby mohlo být například zabránění vstřebávání těch prozánětlivých.

Gratulujeme! 🎉

Akce

SPARK Europe Webinar Series Spring 2022

The purpose of SPARK seminars is to provide the education and mentorship necessary to advance research discoveries from the bench to the bedside, hence to increase the maturity of academic and clinical discoveries towards practical solutions that address unmet need in the life science and health tech space.

Webinars take place on Wednesdays at 4 pm.

Příležitosti

Postdoctoral position in Evolutionary Ecology at MUNI

Postdoctoral position is open within grant project of prof. Andrea Vetešníková Šimková, project title: Evolutionary and ecological mechanisms of the coexistence of asexual and sexual reproduction in fish.

The aim of the project is to study the mechanisms facilitating the coexistence of asexuals (triploids) and sexuals (diploids) of gibel carp (Carassius gibelio), unique cyprinid fish exhibiting dual mode of reproduction. More specifically, the project will investigate 1) the contribution of abiotic, demographical and behavioral factors, and parasite load on coexistence of sexual and asexual forms, 2) and the differential expression of immune genes and genes associated with reproduction of sexuals and asexuals.

The selected candidate for postdoctoral position will be responsible mainly for molecular parts of projects (experiment design in collaboration with mentor, optimization and realization of molecular analyses, guiding molecular analyses of students involved in project, biological interpretation of bioinformatics analyses realized in collaboration with CEITEC MUNI, coordination of molecular part of the project, results interpretation, presentations at international conferences, publications of project outputs in international journals).

Application deadline: 6. 2. 2022

L’OREAL – Unesco For Women In Science

The L’Oréal-UNESCO For Women in the Science, Czech Republic talent program aim to promote young women’s participation in science. The program identifies and rewards talented young female researchers in Formal sciences such as Information Technology and Information Science and Mathematics; Life and environmental sciences such as Biological, Clinical, Basic Medical and Health Sciences and Physical Sciences.

Applications can be submitted by female Czech scientists (or foreign nationality but demonstrably working in Czech science respectively doing research in an institution in the Czech Republic for at least one year).

The jury will select three winners awarded 200 000 CZK each. All the required information, including the entry form, is available on www.forwomeninscience.com.

Application deadline: 28. 2. 2022

Grantové a stipendijní programy pro česko-bavorskou spolupráci

Česko-bavorská vysokoškolská agentura nabízí pro letošní rok nové stipendijní a grantové programy pro zájemce z řad studentů, pedagogů, vědeckých pracovníků a vedení vysokých škol:

Stipendijní programy na rok 2022:

 • stipendia na kurzy němčiny a odborné letní školy v Bavorsku,
 • stipendia na kurzy češtiny a odborné letní školy v ČR,
 • stipendia na studijní a výzkumné pobyty v ČR,
 • stipendia na stáže v ČR.

Grantové programy na rok 2022:

 • Bayerisch-tschechische Sommer-/Winterschulen 2022 – program podpory pro bilaterální letní/zimní školy s účastí studentů z obou zemí (žádost podává bavorská VŠ)
 • Bayerisch-tschechische akademische Projekte 2022 – program podpory česko-bavorských akademických projektů, jako jsou např. konference, workshopy, menší výzkumné projekty nebo příprava mezinárodních projektů (žádost podává bavorská VŠ)
 • Mobilitätsbeihilfen Tschechien 2022 – příspěvky na studijní, přednáškové a vědecké pobyty v Bavorsku, resp. v České republice (žádost podává bavorská VŠ)

Tipy

LuminoCell: a versatile and affordable luminometer platform by Tomáš Bárta lab

Luciferázové reportérové ​​testy představují jednoduchý a citlivý experimentální systém v buněčné a molekulární biologii pro studium mnoha biologických procesů. Aplikace těchto testů je však často limitována náklady na konvenční luminometry a omezenými možnostmi jejich použití v různých experimentálních podmínkách.

Tomáš Bárta labÚstavu histologie a embryologie LF MUNI se proto zaměřil na vývoj malého, cenově dostupného luminometru umožňujícího kontinuální měření aktivity luciferázy, určeného pro začlenění do různých druhů inkubátorů tkáňových kultur.

V preprintu představují LuminoCell – platformu s otevřeným zdrojovým kódem pro konstrukci cenově dostupného, ​​citlivého a přenosného luminometru schopného v reálném čase monitorovat aktivitu luciferázy v buňce. LuminoCell stojí 40 USD, vyžaduje méně než 1 hodinu sestavení a je schopen provádět v reálném čase citlivou detekci jak síly aktivace, tak délku trvání aktivity hlavních signálních drah v buněčných kulturách, včetně receptorových tyrosinkináz (EGF, FGF), WNT/β-catenin a NF-KB. Dále ukázali, že LuminoCell je vhodný pro použití v testech cytotoxicity a také pro monitorování periodické cirkadiánní genové exprese.

Akademická etika – jak se vyhnout plagiátorství? jak najít chyby v citacích ještě před odevzdáním práce?

Web Akademickaetika.cz přináší tipy, manuály a další materiály ke správnému akademickému psaní.Na webu se dozvíte například

… a mnoho dalšího

11 steps to structuring a science paper editors will take seriously

Dr. Angel Borja draws on his extensive background as an author, reviewer and editor to give advice on preparing the manuscript (author’s view), the evaluation process (reviewer’s view) and what there is to hate or love in a paper (editor’s view).

Mentorship in life sciences: voices of mentees

Výzkum, který přibližuje zkušenosti PhD studentů a postdoků v raných fázích kariéry s mentorstvím jejich vedoucích: zajímavá data, postřehy a doplňující materiály.

Biologické zajímavosti

První transplantace prasečího srdce lidskému příjemci

V lednu tohoto roku na University of Maryland School of Medicine proběhla první transplantace prasečího srdce lidskému příjemci (tzv. xenotransplantace).

Klíčovým problémem takové xenotransplantace je, že protilátky produkované lidskými buňkami rozpoznávají určité cukry na povrchu prasečích buněk jako cizí. Při xenotransplantaci by tak běžně došlo k rejekci cizího orgánu a silné imunitní odpovědi u příjemce.

Bylo tak nutné v prasečím srdci upravit celkem 10 genů, aby k odmítnutí prasečího orgánu nedošlo:

 • u prasečího srdce byly vyřazeny z funkce:
  • 3 geny pro enzymy, které umožňují prasečím buňkám syntetizovat cukry rozpoznávané lidskými protilátkami
  • 1 gen pro receptor růstového hormonu, aby se snížila šance, že prasečí orgán, jehož velikost odpovídá zhruba pacientově hrudníku, jej po implantaci přeroste
 • 6 lidských genů bylo naopak do prasečího srdce přidáno: 2 geny s protizánětlivou funkcí, 2 geny, které kódují proteiny podporující normální koagulaci krve a zabraňují poškození krevních cév a 2 další regulační geny, které pomáhají potlačovat protilátkovou odpověď

Stále však musí lidský příjemce užívat silná imunosupresiva.

Jaké další přípravy si první xenotransplantace prasečího srdce vyžádala? Jaké jsou pacientovy vyhlídky? To už se dočtete v článku níže.

University of Maryland School of Medicine vydala ke xenotransplantaci také oficiální video, pro jeho přehrání je však vyžadováno ověření věku.