Výzva projektů Proof of concept

with Žádné komentáře

Dovolujeme si oznámit, že CTT MU vyhlásilo novou výzvu k předkládání projektových návrhů na řešení Proof of Concept projektů.  Cílem výzvy je zhodnotit a ověřit předpokládaný aplikační potenciál již dosažených výsledků výzkumu a vývoje na Masarykově univerzitě.

Délka trvání podpořených PoC projektů je v rozmezí 3–12 měsíců.
Alokace výzvy: max. 3 000 000 Kč
Doporučená výše podpory pro 1 projekt: 1 000 000 Kč
Příjem žádostí: 15. 12. 2022 – 31. 1. 2023
Hodnocení projektových žádostí: únor–březen 2023

Sběr žádostí prostřednictvím ISEP MU potrvá do konce ledna. Informace o výzvě jsou na webových stránkách CTT, dokumentace na dokumentovém serveru CTT.