Cena děkana pro studenty OFIŽ! Gratulujeme!

with Žádné komentáře

Studenti našeho oddělení získali Cenu děkana za jejich vynikající diplomové práce a publikační úspěchy. Gratulujeme!

 

Ocenění za vynikající diplomovou práci:

  • Michaela Gregorová: Nové inhibitory kasein kinázy 1 pro léčbu leukémií a lymfomů
  • Lucie Woloszczuková: Interakce hypoxie a signální dráhy Wnt v neurogenezi
  • Kristína Gömöryová: Role isomerázy Pin1 ve Wnt signalizaci

 

Ocenění za publikaci vynikajících výsledků vlastního bádání:

 

 

Přejeme spoustu úspěchů v další práci!