Cena děkana pro studenty OFIŽ!

with Žádné komentáře
Studenti našeho oddělení uspěli se svými pracemi a získali ocenění Cenou děkana! Všem moc gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci oddělení!

 

V kategorii nejlepších studentů bakalářských a magisterských programů Cenu děkana získal
  • Mgr. Tomáš Gybeľ – z výzkumné skupiny prof. Vítězslava Bryji, nyní se věnuje už svému doktorskému projektu s názvem Molekulární a funkční analýza biologie kasein kinázy 1
 
V kategorii nejlepších studentů doktorského programu ocenění získali:
  • Mgr. Marek Hampl – z výzkumné skupiny doc. Marcely Buchtové, právě dokončuje svůj doktorský projekt Vývojové procesy podílející se na vzniku rozštěpů rtů a patra
  • Mgr. Karol Kaiser, Ph. D. – z výzkumné skupiny prof. Vítězslava Bryji, nedávno zdárně dokončil své působení na MUNI a nyní začíná na pozici postdoc na University of Basel ve Švýcarsku
  • Mgr. Anna Kotrbová – z výzkumné skupiny prof. Vítězslava Bryji pod vedením Dr. Venduly Pospíchalové, věnuje se tématu Funkční a biochemická analýza extracelulárních váčků z ascitů pacientek s karcinomem vaječníku

 

Ceny děkana jsou každoročně vyhlašovány s cílem podpořit tvůrčí činnosti vynikajících studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Návrhy na udělení cen podávají ředitelé jednotlivých ústavů. Děkan posoudí, jak jsou jednotliví nominovaní studenti ve svých činnostech úspěšní, a po projednání v kolegiu děkana rozhodne o počtu oceněných i výši odměny přiznané jednotlivým studentům.

 

Slavnostní předání dekretů oceněným studentům proběhne na začátku akademického roku 2020/2021, takže fotkami se pochlubíme až na podzim. 🙂