Imunofluorescenční snímek celého myšího embrya

with Žádné komentáře

Petra Kompaníková ze skupiny prof. Vítězslava Bryji získala první snímek ze svého imunofluorescenčního barvení celého myšího embrya!

Metoda immunohistochemie umožňuje vizualizovat v histologických řezech lokalizaci jednotlivých proteinů. Petra využila její variantu – tzv. whole mount fluorescent immunohistochemii (IHC). Při whole mount fluorescent IHC dochází k úplnému zprůhlednění tkáně, v tomto případě myšího embrya, což umožní vizualizovat přítomnost vybraných proteinů ve 3D, bez nutnosti vzorek nařezat.

Bílou barvou je značena exprese proteinu Wnt5a a červeně jde vidět exprese epiteliálního markeru Aqp1. Pro ideální zobrazení zkoumaných proteinů bude potřeba ještě optimalizace metody a opakování experimentu, ale i tento první výsledek je senzační!