CTT vyhlašuje výzvu na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje – Proof of Concept

with Žádné komentáře
Centrum transferu technologií MU vyhlásilo 4. výzvu k předkládání projektových návrhů na řešeníDílčích projektů Proof of Concept v programu TA ČR GAMA 2.
Cílem výzvy je zhodnotit a ověřit předpokládaný aplikační potenciál již dosažených výsledků výzkumu a vývoje na Masarykově univerzitě prostřednictvím Dílčích projektů, které budou na základě této výzvy realizovány.
  • Délka trvání podpořených Dílčích projektů je v rozmezí 6 – 22 měsíců.
  • Maximální výše podpory jednoho Dílčího projektu je 1 000 000 Kč.
  • Minimální částka, o kterou je možno na realizaci Dílčího projektu žádat, je 100 000 Kč.
 
Sběr žádostí 1. 10. 2020 – 2. 11. 2020.