Informace k obhajobám a státnicím

with Žádné komentáře

Na konci června čekají naše studenty státní závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečných prací. Přidáváme několik důležitých informací, které se vám mohou hodit:

  • Bakalářské SZZ jsou písemné, 20. června. Obhajoby bakalářských prací jsou pak 22. a 23. června. Magisterské SZZ jsou ústní, 26. a 27. června, obhajoby diplomových prací jsou 28. a 29. června. Konkrétná časový harmonogram a jmenný seznam je k dispozici v sekci Pro studenty. Informace o okruzích otázek pro magisterské SZZ jsou zde: https://www.sci.muni.cz/ofiz/vyuka/informace-pro-studenty/magisterske-studium/statni-zaverecna-zkouska-mgr/
  • Státnice a především obhajoby závěrečných prací jsou veřejné, přijďte si své kolegy poslechnout a podpořit je.
  • Studenti, buďte prosím nachystáni alespoň 10 min před svým časem z tabulky.
  • Prosíme studenty, aby pro potřeby komise u obhajob připravili jeden výtisk své závěrečné práce. Na vazbu ani tisk nejsou žádné požadavky. Může to tedy být černobílý oboustranný výtisk v rychlovazači.
  • Vyhlášení výsledků bývá u obhajob ihned po obhajobě, u magisterských státnic bývá hromadné na závěr jednoho bloku. Předseda komise oznámí, jak udělá přestávky a po kolika studentech bude vyhlašovat výsledky.
  • Studenti, ptáváte se na občerstvení u obhajob či státnic. Občerstvení není v žádném případě zkoušejícími a komisí od studentů očekáváno nebo dokonce vyžadováno jako samozřejmá součást! Jakékoliv případné příspěvky tohoto druhu od studentů či zaměstnanců ať jsou prosíme v každém případě skromné a umístěny na jednom místě vzadu v učebně, kde poslouží jak komisi, tak přítomným studentům.

Přejeme pevné nervy a přiměřenou dávku štěstí!