MUNI Innovation Award pro vědce z našeho oddělení!

with Žádné komentáře
U příležitosti Business Research Forum neboli veletrhu pro spolupráci Masarykovy univerzity s aplikační sférou, Masarykova univerzita poprvé ocenila výjimečné inovační počiny svých vědců. Takové, které se podařilo zdárně zavést do praxe, napomohly ke zdokonalení výrobků či služeb anebo jiným způsobem přispěly ke zvýšení společenské relevance výzkumných aktivit Masarykovy univerzity.
Ze sedmnácti oceněných putují hned tři na oddělení OFIŽ, a to ocenění pro:
Alenu Žákovskou
za dlouhodobý výzkum lymeské boreliózy a jejího dopadu na společnost, související mediální a další významnou osvětovou činnost směrem k laické i odborné veřejnosti včetně přímé spolupráce s pacienty s lymeskou boreliózou – zejména v případě chronických obtížně léčitelných forem.
Alena Žákovská
Vítězslava Bryju a Pavlínu Janovskou (OFIŽ) a Kamila Parucha z Ústavu chemie PřF
za unikátní výzkum v oblasti inhibice kasein kinázy 1, který vedl k založení univerzitní spin-off společnosti, jejíž hlavní ambicí je dovést vybranou sloučeninu do klinického testování.
Vítězslav Bryja a Pavlína Janovská
Celý článek o předávání ocenění, si můžete přečíst zde:
https://www.em.muni.cz/udalosti/14463-masarykova-univerzita-poprve-ocenila-inovacni-pociny
O ocěnění píše také portál Vědavýzkum.cz:
https://vedavyzkum.cz/z-domova/z-domova/masarykova-univerzita-poprve-ocenila-inovacni-pociny
Srdečně oceněným gratulujeme!