Newsletter OFIŽ pro červen 2022

with Žádné komentáře

OFIŽ: novinky pro červen 2022

Milí studenti, kolegové a přátelé,

posíláme novinky a zajímavosti pro měsíc červen.

Kdybyste měli novinku, akci nebo zajímavost, kterou byste chtěli do příštího (zářijového) newsletteru přidat, pište nově na katerina.tomanova@mail.muni.cz.

Státnice a obhajoby 2022

V červnu čekají mnohé naše studenty státní závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečných prací. Držíme palce! 

13. – 14. 6. Obhajoby bakalářských prací

16. – 17. 6. Magisterské státní závěrečné zkoušky

22. 6. Bakalářské státní závěrečné zkoušky

22. – 23. 6. Obhajoby diplomových prací

Aktuální podrobný rozpis najdete zde.

ERASMUS jaro 2023 – II. kolo výběrového řízení

Od 23. 5. do 12. 6. 2022 probíhá veřejné výběrové řízení na studijní pobyty Erasmus pro jarní semestr 2023. Informace o možnostech studentských pobytů najdete zde, přihlášku si můžete založit zde.

Pro další informace kontaktujte oborového koordinátora, doc. RNDr. Pavla Hyršla, Ph.D.

Pozvánky

Tradiční letní besídka OFIŽ

Srdečně Vás zveme, letos už po čtrnácté, na naši tradiční letní besídku OFIŽ. Naražením bečky a doprovodným programem ukončujeme náročné období závěrečných zkoušek a v neformálním prostředí se znovu potkáváme s našimi kolegy, absolventy a přáteli.

Oficiální pozvánka Vám ještě včas přijde, už teď ale vězte, že se akce koná ve čtvrtek 23. 6. 2022 v prostorách OFIŽ, začínáme odpoledne a vstupné na akci je 150,- (jídlo a pití omezeně v ceně).

Těšíme se na Vás!

Seminář Molekulární detekce patogenů v potravinách a ve vodě

Účast na semináři je bezplatná, občerstvení je zajištěno.

Registrovat na akci se můžete zde.

Tooth Morphogenesis and Differentiation meeting

Znovu připomínáme možnost účastnit se konference z oblasti odontogeneze, konkrétně 14. ročníku konference Tooth Morphogenesis and Differentiation meeting, který se letos koná v Praze v krásném prostředí nově zrekonstruovaného zámku Štiřín ve dnech 26. 6. – 1. 7. 2022. 

Kromě vědeckých přednášek je součástí doprovodného programu také komentovaná prohlídka Prahy a pivovaru ve Velkých Popovicích.

Více inforomací najdete zde.

25. Biologické dny: Od nádorové biologie po precizní onkologii

Konference proběhne v září v Brně, přihlašovat se můžete až do 15. srpna.

Více informací najdete na stránkách www.biologickedny.cz.

Ohlédnutí

Ohlédnutí za konferencí SigDD

V pátek a v sobotu 13. – 14. května proběhla konference Signalling in Development and Disease, na které se organizátorsky i finančně spolupodílelo také naše oddělení.

Hlavními přednášejícími byli Andreas Moor (ETH Basel) a Emma R. Andersson (KI Stockolm), v dalších blocích přednášela celá řada našich i zahraničních hostů z řad PhD studentů a mladých postdoků.

Konference probíhala v hotelu Na Kocandě v Želivu v oblasti Českomoravské vysočiny.

Soutěž semináře EBŽI

V druhé polovině semestru probíhala v rámci semináře soutěž o nejlepší bakalářskou přednášku. Studenti byli hodnoceni ostantími účastníky semináře, a to v kategoriích od obsahové a formální stránky až po diskuzi.

Slavnostní vyhlášení proběhlo 18. května 2022 a vítězové si odnesli drobné dárky z MUNISHOP.

Nejvíce se publiku líbila přednáška Terezy Gruntové o hnědé tukové tkáni, Marka Sahulčíka o intersticiálních plicních procesech a Josefa Bryji o polymorfismech receptorů pro hyaluronan. Oceněni byli také dva nejaktivněji diskutující – Jan NovotnýJana Bartošíková. Gratulujeme!

Obhajoba disertační práce

Dne 27. 5. 2022 rozšířila řady OFIŽ PhD Marie Šulcová, která úspěšně obhájila svou disertační práci Molekulární, buněčné a morfologické aspekty vývoje zubů u vybraných modelových druhů. Práci oponovali Aaron leBlanc (Faculty of Dentistry, Oral & Craniofacial Sciences King’s College London, UK) a Zbyněk Tonar (Ústav histologie a embryologie, Lékařská fakulta UK v Plzni). Marie studovala pod vedením doc. Marcely Buchtové.

Gratulujeme, paní doktorko!

Nabídky práce

For more details, click here

A něco navíc…

Jak se efektivně učit

Nejen v období státnic a zkouškového období se můžou hodit tipy na lepší produktivitu. Tipy z portálu www.vysokeskoly.cz najdete zde, tipy na (vědecky podložený) hudební doprovod různých žánrů pak najdete například zde.

Hodně štěstí!

© 2022
Masarykova univerzita