Newsletter OFIŽ pro duben 2021

with Žádné komentáře

Webová verze  |   |  Odesláno 6. 4. 2021, 12:59

OFIŽ: novinky pro duben 2021

Milí studenti, kolegové a přátelé,

posíláme novinky a zajímavosti pro měsíc duben.

Když byste měli novinku, akci nebo zajímavost, kterou byste chtěli do příštího newsletteru přidat, pište na lus@sci.muni.cz.

Program semináře EBŽI

Nesoutěžní přednášky studentů 4. ročníku: Moje diplomová práce – Z čeho vycházím? Co je cílem, jak ho chci dosáhnout? 10 min + 5 min diskuse

 • 7. 4. Myšková, Satkova, Szotkowská, Šebestíková, Zmátlo

Soutěžní přednášky studentů 3. ročníku – představení bakalářských prací. 10 min + 5 min diskuse

 • 14. 4. Voňková, Fedra, Halasová, Jílková, Skálová (ERASMUS)
 • 21. 4. Kuldová, Linhartová, Machů, Maljarová
 • 28. 4. Nečas, Popelová, Rónaiová, Růžička

Program Life Sciences semináře

Student Ambassador wanted!

Staň se studentským ambasadorem pro nový studijní program v angličtině!

Novinkou na Přírodovědecké fakultě, ke které velkou měrou přispívá OFIŽ, je nový navazující magisterský studijní program Molecular and Cell Biology, jehož výuka bude probíhat v angličtině. Jedná se vůbec o první studijní program PřF v angličtině. Výuka tohoto programu začne od příštího akademického roku 2021/2022 a již nyní je možné podávat přihlášky ke studiu.

A v současné době hledáme studentského ambasadora, jehož náplní bude:

 • pomoc s propagací, tj. nejčastěji práce se sociálními sítěmi (Instagram, Facebook)
 • odpovědi na emaily studentů / zahraničních zájemců o studium (nechodí jich mnoho a jednalo by se spíš o věci typu jaké je studium, co život v Brně atp., ne administrativní záležitosti)
 • výpomoc na jednorázových promo akcích typu Orientation week (např. provést studenty po ústavu, ukázat jim areál), online DOD.

Odměnou bude spousta zajímavých zkušeností a stipendium 3 – 5 tis. Kč za semestr (podle objemu odvedené práce).

Nutná je dobrá znalost anglického jazyka, očekáváme minimálně roční spolupráci, vhodné pro magisterské studenty a doktorandy.

Pokud vás tato příležitost zaujala, kontaktujte prosím doc. Milana Číže na milan.ciz@sci.muni.cz.

Students and postdoc wanted!

Phosphodiesterases role in bone and cartilage

Enthusiastic, motivated diploma and phd students and a postdoc with a background in cell biology, molecular biology or a similar field are welcome to join our research project focused on role of phosphodiesterases in bone and cartilage.
The successful candidates will work in dynamic environment with translation into clinic. She/he will learn or will have possibility to work on:

 • protein analysis by western blotting and confocal microscopy
 • gene expression profiling of mouse and human tissue
 • experimental therapy for mouse models of human diseases
 • CRISPR/Cas9 system for gene targeting in cells
 • unique collection of cell lines monitoring FGF signaling

Contact: Mgr. Bohumil Fafílek, Ph.D., fafilek@med.muni.cz

Vienna BioCenter PhD Program Summer Call

V současné době je otevřené výběrové řízení na PhD pozice ve Vídni – Vienna BioCenter PhD Program Summer Call. Prohlédněte si projekty nabízené na University of Vienna nebo Medical University of Vienna a v případě zájmu neváhejte podat přihlášku!

Deadline pro přihlášky: 15. 4. 2021

Příležitosti

EMBO New Venture Fellowship

The goal of the EMBO New Venture Fellowship is to support early career scientists, in any field of life science research, who would use this opportunity to enter a new field or bring a new direction to their research efforts. These are career development fellowships with the intention to support high quality candidates to explore feasible projects, generating the preliminary data to help transform their research trajectory.

The fellowship duration is 3 months and covers travel costs and stipend.

Deadline: 1. 6. 2021

Marie Sklodowska-Curie Actions – Postdoctoral Fellowships (MSCA-PF)

MSCA-PF = příležitost pro přijíždějící či vyjíždějící postdoky (a končící PhD studenty)

2letý fellowship je určen pro postdoky, kteří mění své působiště a přecházejí či v nedávné době přešli na jinou instituci.

Uchazeč musí splňovat tyto podmínky:

 • nejpozději k datu deadline obhájit PhD
 • žadatel může být nejdéle 8 let po získání titulu PhD
 • v posledních 3 letech strávil v cílové zemi maximálně 12 měsíců (krátkodobé pobyty např. jako návštěva rodiny se nepočítá, jde o aktivní vykonávání vědy/studium PhD mimo cílovou zemi; počítáno do deadlinu odevzdání žádosti)

MSCA-PF poskytuje finanční prostředky na mzdu postdoka, podporu jeho rodiny, cestovné a v menší míře také prostředky na materiální náklady.

Více informací v odkazu níže a nebo na online semináři 28. 4. od 9:30 do 11:30.

Deadline: 15. 9. 2021

Grant na výzkumný pobyt na University of Vienna

PhD studenti a potdoky působící na MU (do 7 let od získání titulu PhD) mohou zažádat o grant na výzkumný pobyt na University of Vienna.
Jde o zaměstnaneckou mobilitu, uchazeč by měl mít s MU uzavřenou pracovní smlouvu nebo dohodu s ujednáním o možnosti vyslání na pracovní cestu.

Délka pobytu: max. 1 měsíc
Termín pobytu: září-prosinec 2021
Finanční podpora: 1000 Euro
Termín přihlášek: 6. 6. 2021

Přihlášky jsou posílány elektronicky přes Centrum zahraniční spolupráce MU, kontaktní osoba: Bc. Kristýna Bajgarová, bajgarova@sci.muni.cz.

Možnosti spolupráce s Tchaj-wanem

Předáváme informace k příležitostem spolupráce s Taiwanem, podrobnosti v odkazech níže.

Stipendia pro pobyty v Německu

O stipendia na pobyty v Německu mohou žádat doktorandi, absolventi magisterských studijních programů, postdoktorandi a VŠ učitelé. Více informací v daabázi stipendií v odkazu níže.

 

Program AKTION Česká republika – Rakousko

Připomínáme možnost využití programu MŠMT AKTION Česká republika – Rakousko pro získání finanční podpory na společný výzkum a vzdělávání studentů.
Návrhy projektů jsou přijímány a vyhodnocovány 3x ročně (termíny: 15. 4., 15. 9. a 31. 10.).

Nominace na ocenění

Danubius Young Scientist Award 2021

Cílem ocenění je zdůraznit vědeckou práci talentovaných mladých vědců a zvýšit viditelnost vědecké komunity v Podunajském regionu.

Ocenění bude uděleno 14 mladým vědcům – jeden v každé zemi, která je součástí strategie EU pro Podunají (Rakousko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česko, Německo, Maďarsko, Moldavsko, Černá Hora, Srbsko, Slovenská republika, Slovinsko, Rumunsko a Ukrajina). Podmínkou je nejdéle 5 let od získání titulu Mgr. nebo Ph.D.

Nominace podává rektor, termín pro doručení nominací včetně všech potřebných podkladů k rukám Ing. Lucie Janíčkové na Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci​ PřF je 10. 4. 2021.

Biologické zajímavosti

Jak probíhá apoptóza v konkrétní buňce:

Epic video! Better with sound.