Newsletter ÚEB 5/2024

with Žádné komentáře

3. 5. 2024, 7:38

Milí kolegové, studenti, přátelé,

s radostí vám přinášíme první vydání měsíčního newsletteru Ústavu experimentální biologie. Jsem rád, že mohu představit tuto novou iniciativu, která nám umožní lépe propojit všechna naše oddělení a sdílet důležité události, novinky a výsledky našeho výzkumu.

Jako ředitel Ústavu experimentální biologie jsem odhodlán posílit komunikaci a spolupráci mezi všemi odděleními našeho ústavu. Tento newsletter se tak stává platformou, prostřednictvím které můžeme vzájemně sdílet naše úspěchy, ale i informace o plánovaných událostech, výzkumných projektech a novinkách v oblasti vědy.

V tomto vydání se můžete těšit na přehled událostí, které se odehrály na našem ústavu během minulého měsíce, stejně jako na krátké souhrny zajímavých akcí, které nás čekají v měsíci následujícím. Doufáme, že pro vás bude tento newsletter užitečným zdrojem informací a zároveň přispěje k posílení našeho kolektivního ducha a spolupráce.

Děkuji vám za vaši podporu a aktivity, které každý den přispívají k úspěšnému chodu našeho ústavu.

S poděkováním všem, kteří pro vás newsletter připravují,

Vítězslav Bryja, ředitel Ústavu experimentální biologie

Událo se…

Den Země v Botanické zahradě

Zatímco v budovách PřF probíhalo přijímací řízení do našich bakalářských programů, v areálu Botanické zahrady proběhl Den Země s tématem Zdraví rostlin. Součástí programu byl i stánek Oddělení experimentální biologie rostlin, který se zabýval fotosyntézou a prezentací toho, jak vědci pomocí fluorokamery poznají, že je rostlina napadená houbou nebo když trpí vlivem nepříznivých podmínek prostředí (chlad, horko, sucho…).

Akci, která se konala v sobotu 20. 4., navštívilo přes 500 účastníků všech věkových kategorií. Fotogalerii z celé akce najdete na facebookových stránkách Botanické zahrady PřF MU.

Profesorská přednáška doc. Lukáše Kubaly

V pátek 19. 4. proběhla přednáška k příležitosti profesorského řízení doc. Lukáše Kubaly (OFIŽ).

Obecenstvu představil zánětem způsobené dysregulace imunitního systému.

Členy komise byli:

prof. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc., Ph.D. (Katedra buněčné biologie a genetiky, Přírodovědecká fakulta UPOL)
prof. Ing. Peter Šebo, CSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR)
Assoc. Prof. Irma Schabussová, Ph.D. (Institute of Specific Prophylaxis and Tropical Medicine, Medical University of Vienna, Rakousko)

Jubileum Loschmidtových laboratoří

V neděli 28. 4. proběhlo slavnostní setkání k výročí 30 let od založení Loschmidtových laboratoří a také k příležitosti 100. narozenin chemika, filantropa a podporovatele LL Alfreda Badera. Po uvítacím drinku si účastníci užili prohlídky laboratoří, světelnou show s luminiscenčními bakteriemi, ukázky umělé inteligence a počítačových simulací a promítání diapozitivů upozorňujících na cesty Alfreda Badera, Loschmidtových laboratoří a firmy Enantis.

Při příležitosti oslavy vznikla společná fotka (foto M. Damborská). Gratulujeme k jubileu a přejeme mnoho dalších úspěšných let!Nepropásněte přednášky2. 5. 2024 | Probing the Dynamics and Interactions of Disordered Proteins with Single-molecule Spectroscopy: From Disordered Complexes to Phase Separation by BEN SCHULER, University of Zurich, Switzerland
4 PM, B11/132

9. 5. 2024Ion Channels as an Inspiration for Synthetic Chemists by DIRK TRAUNER, University of Pensylvania, USA
4 PM, B11/132

16. 5. 2024 | Logo ML Transcription of the genome: molecular mechanism and cellular regulation by PATRICK CRAMER, Max Planck Institute for Multidisciplinary Sciences, Germany
5 PM, Mendel´s refectory in the Mendel Museum

23. 5. 2024 | Logo ML The Making of MicroRNA by NARRY KIM, Institute for Basic Science and Seoul National University, Korea
5 PM, Mendel´s refectory in the Mendel Museum

LSSS programme3. 5. 2024 | ZRUŠENO! Hijacking Human Cells – Epstein-Barr Virus Transcription Factors by Ctirad Hofr

10. 5. 2024 Involvement of Ribosome Associated Factors in Translation Regulation During Stress Induced Conditions by Gabriel Demo

17. 5. 2024 | NAK Kinases Unleashed by Zuzana Kadlecová

PI seminar programme

Kulatý stůl k budoucnosti publikování

Habilitační přednáška dr. Karla Součka

Zajímá vás plasticita rakovinných buněk? Pak neváhejte a přijďte si poslechnout veřejnou přednášku dr. Karla Součka (OFIŽ)

KDY: pátek 31. 5., 11:00

KDE: Univerzitní kampus Bohunice, B11/205

Obhajoby doktorských prací

31. 5. 2024, 10:00 hod, B11/306

Obhajoba doktorské disertační práce v programu Molekulární a buněčná biologie a genetika

Mgr. David Vlk: Charakterizace a evoluce klíčových genů pro fixaci dusíku u jetelovin

Školitelka: prof. RNDr. Jana Řepková, CSc.

Garant: doc. Petr Beneš

Nepropásněte akce

MUNI Day

Ve čtvrtek 16. května proběhne na Masarykově univerzitě MUNI Day. Náš ústav nabízí exkurze do laboratoří na Oddělení mikrobiologie a na Oddělení fyziologie a imunologie živočichů, kapacita se rychle plní!

MUNI Day nabízí ale celou řadu dalších programů – sportovní aktivity, prodejní stánky MUNIShopu nebo DJ. Program najdete zde.

Den fascinace rostlinami

Srdečně Vás zveme na už tradiční celoevropskou akci Den fascinace rostlinami, kterou na našem ústavu zprostředkuje Oddělení experimentální biologie rostlin. Cílem této akce je připomenout, že rostliny jsou nejen potřebné a užitečné, ale snaží se také ukázat, v čem mohou být zajímavé, krásné a také proč může být vzrušující a fascinující je zkoumat.

Přijďte a nechte se rostlinami okouzlit a fascinovat! Akce je vhodná jak pro studenty SŠ a VŠ, tak pro širokou veřejnost. Vstup je zdarma.

Co u nás můžete zažít? Tady je několik vybraných příkladů:

 • Rostliny opravdu zblízka – rostliny pod mikroskopem
 • Návrat ke kořenům (rostlin) – objevte fascinující schopnosti kořenů
 • Zajímavosti z množení rostlin aneb jde to i bez sexu! – úžasné regenerační schopnosti rostlin
 • SWAP pokojovek – výměna pokojových rostlin pro začínající i pokročilejší milovníky rostlin

KDY: úterý 21. 5. 2024, 9:00-15:30

KDE: Univerzitní kampus Bohunice, D36/209

OFIŽ: Save the date for Bečka

Vytáhněte diáře a pište si:

Tradiční letní bečka OFIŽ proběhne ve čtvrtek 27. 6.

Letos s organizací pomáhají doktorandi.

Grantové příležitosti

Aktuálně vyhlášené grantové výzvy:

Výzvy, které budou vyhlášeny v nejbližší době:

 • TAČR bilaterální spolupráce: 15. 5. 2024
 • MZdr AZV: květen 2024
 • MSCA Doctoral Networks 2024: 29. 5. 2024
 • TAČR Biodiverzita: září 2024
 • MSCA COFUND 2024: 8.10. 2024
 • MSCA Staff Exchanges 2024: 10. 10. 2024
 • OP JAK Návraty: listopad 2024

Úspěchy

Cena děkana PřF 2024

Cenou děkana Přírodovědecké fakulty MU za rok 2024 byli oceněni také studentky Ústavu experimentální biologie. Oceněny byly za vynikající studijní í vědecké výsledky, prvoautorské publikace v prestižních časopisech, vynikající výsledky na konferencích nebo nadstandardní aktivity v oblasti akcí pro veřejnost.

Slavnostní předání ceny proběhne 12. června 2024 v aule UKB.

Gratulujeme!

Bc. Adéla Kubištová (OGMB – Buněčná biologie) – mimo jiné excelentní experimentální bakalářská práce, kdy svými výsledky přispěla k původnímu článku publikovaném v kvalitním časopise Cell Death & Disease (IF 9,0; Q1 v kategorii Cell Biology, doi: 10.1038/s41419-023-06278-x)

Bc. Martina Šindlerová (OFIŽ – Imunologie) – mimo jiné 11měsíční stáž v laboratoři prof. Theopolda na Stockholm University ve Švédsku korunovaná spoluautorstvím článku v časopise Frontiers in Immunology (IF=7,3; doi: 10.3389/fimmu.2023.1243797)

Mgr. Kamila Říhová, Ph.D. (OGMB – Molekulární a buněčná biologie a genetika) – mimo jiné řada publikací, aktivní podíl na řešení několika grantových projektů a na organizaci vědeckých konferencí, šíření dobrého jména Masarykovy univerzity projektovou výukou biologie ve škole v severní Indii v programu „Věda v Tibetu“ organizovaném Brontosaury v Himalájích v roce 2022

Mgr. Barbora Burýšková + Mgr. Barbora Popelářová (MIK – Mikrobiologie) – mimo jiné sdílené první autorství na akceptovaném článku v Nature Communications (doi: 1038/s41467-024-46812-9), významný podíl na výuce a tvorbě nových studijních materiálů

Nabídky PhD+

PhD v laboratoři anaerobních mikroorganismů

Hledá se PhD student v oboru fyziologie rostlin, molekulární biologie, genetiky či biochemie do Kushkevych lab na Oddělení mikrobiologie.
Práce se bude věnovat odstraňování sirovodíku a oxidu uhličitého pomocí anoxygenních fototrofních sirných bakterií v fotobioreaktoru. Je nutné mít znalosti o procesech fotosyntézy, mikrobiální fyziologie a biochemie.
Nabízíme moderní vybavenou laboratoř a skvělý kolektiv.
Nástup od 1. října 2024

Mgr a PhD studenti do BIOCEV centra

Laboratoř molekulární terapie nádorů (prof. J. Neužil) hledá motivované magisterské a PhD studenty. Laboratoře se nacházejí v centru Biocev ve Vestci poblíž Prahy.

Deadline přihlášek pro PhD studenty je 12. 5., pro magisterské studenty 31. 5.

PhD student Mgr student

Publikace

V uplynulých měsících vznikla na našem pracovišti celá řada zajímavých publikací. Je těžké vybrat ty NEJ, nabízíme tedy první ochutnávku:

OEBR: článek v Tree physiology sleduje vliv poškození kůry na šíření embolie cévními svazky. Embolie se sice šíří, ale pravděpodobně nemá významné dlouhodobé důsledky v dodávkách vody ani ve výměně plynů.

OFIŽ: článek ve Scientific reports představuje nový xenograftový model lidského melanomu, který přesně simuluje metastázování do lymfatických uzlin a plic. Tento model umožňuje detailní monitorování průběhu melanomu a je vhodný pro studie účinnosti léčiv.

OGMB: článek v Journal of proteome research představuje kaspázu-9 v jiné, než apoptotické roli. Zdá se, že je regulátorem migrace osteoblastů, což naznačuje její možnou úlohu v remodelaci kostí a hojení zlomenin.

MIKROBIOLOGIE: článek v Nature communications je o syntetické adaptaci bakterie Pseudomonas putida na nový substrát. Mohla by to být cesta k využití prozatím nevyužitelných substrátů?

LL: článek v Computational and structural bioltechnology journal ukazuje experimentální charakterizaci upraveného, termostabilnějšího FGF21. Zvýšení termostability FGF21 prostřednictvím racionálního designu může zlepšit jeho farmakokinetiku a terapeutický potenciál. Kombinace této strategie s dalšími metodami stabilizace by mohla ještě více zvýšit účinnost FGF21 v léčbě metabolických onemocnění.

ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ: článek v International journal of systematic and evolutionary microbiology popisuje novou bakterii sp. nov. izolovanou z ústní dutiny tučňáka kroužkového.

Všechny publikace na ÚEB

V médiích…


Reportáž o výzkumu alkaptonurie

„Člověk sdílí sedmdesát procent genů s akvarijní rybičkou. Mohla by pomoct s léčbou nemocných kloubů.“ Tak zní titulek videa pro Stisk online, které bylo natočeno s dr. Peterem Fabianem (OFIŽ). Pod záštitou programu Dioscuri vede Peter projekt, ve kterém zkoumá dědičné choroby právě na tomto živočišném modelu. Cílem je pochopení nemocí a získání dat pro nové způsoby léčby.

Stisk online je studentský multimediální zpravodajský deník tvořený studenty Katedry mediálních studií a žurnalistiky z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Brno v rámci studia jako cvičné médium. Stisk vznikl jako cvičné médium pro studenty už v roce 1997, kdy byl jedním z prvních internetových časopisů v České republice.

Reportáž na YoutubeJaro = reportáž o klíšťatech

Se začátkem jara přichází každoroční zájem médií o aktivitu klíšťat. V reportáži České televize (Události v regionech) z 9. dubna uvidíte tradiční vlajkování v Pisárkách i docentku Žákovskou (OFIŽ), a to od času 4:44.


Rozhovor se studentkou LGMD

Rozhovor s Erikou Bajusovou, magisterskou studentkou Lékařské genetiky a molekulární diagnostiky, přináší studentský pohled na studium u nás. Co Erika na našich studijních programech oceňuje? A co by vzkázala uchazečům, kteří si tu svou vysokou školu teprve vybírají?

Doprovodné ilustrační fotografie vznikly na půdě OFIŽ (foto Irina Matusevič).

Rozhovor na MUNI SCIZaujalo nás…
Lanovka na kampus

Ožehavé a výbušné téma pro nejednoho z vás. Plánovaná velkokapacitní lanovka má propojit Pisárky s univerzitním kampusem. Projekt má kromě politické a ekonomické roviny i rozměr ekologický. Budoucí lanovka má procházet svahy nad Riviérou, v místech největšího shromaždiště a nocoviště havranů a kavek na jižní Moravě.

Pokud máte pocit, že je vhodné nad tématem otevřít širší debatu, podívejte se na stanovisko České společnosti ornitologické.

Článek v Deníku Referendum


CUPOTY Challange – fotografická soutěž

Podívejte se na vítězné snímky fotografické soutěže Close-up Photographer of the Year. Kategorie zvířat, bezobratlých, rostlin, hub nebo snímků z mikroskopu uspokojí oko nejednoho z vás.

Galerie všech finalistů

Kontakty

Máte něco, co byste chtěli do příštího newsletteru přidat? Sem s tím! Pište buď ústavní PR Mgr. Kateřině Tomanové, Ph.D. nebo pověřeným pracovníkům Vašeho oddělení:

© 2024
Masarykova univerzita


Facebook