Letní školy na OFIŽ

with Žádné komentáře

Ani během letních měsíců naši lektoři nezahálí. Během července na našem oddělení proběhly hned dvě letní školy – jedna pro zahraniční a jedna pro tuzemské studenty. Díky letním školám se mohou mladí lidé seznámit nejen s oblastmi výzkumu, které na OFIŽ provádíme, ale také se samotným prostředím české vysoké školy. Děkujeme nadšeným lektorům i dalším studentům a zaměstnancům, kteří se na exkurzích a letních školách podílí a doufáme, že si všichni zúčastnění akce užili.


Na začátku července se se na našem oddělení uskutečnil program z cyklu Summer and Winter Schools at Masaryk university. Naše lektorky dr. Nejezchlebová a dr. Medalová si pro studenty připravily dvoutýdenní kurz From gametes to Organisms – Basics of Embryology and Developmental Biology. Sedm zahraničních studentů se u mikroskopu seznámilo s tkáněmi a orgány vyvíjejícího se organismu, studenti si také připravili vlastní prezentace na témata spojená s vývojovou biologií. Jak je vidět na přiložených snímcích, studenti si kurz užili. Kromě získaných znalostí a zkušeností si z kurzu odnesli také svůj náčrtek embrya v paspartě a pamětní medaili.


Druhý program, také z oblasti vývojové biologie, zajišťovali naši pracovníci v úterý 25. července, a to v rámci týdenní letní školy Bioskop. Středoškolští studenti si tento den vyzkoušeli práci s různě starými kuřecími embryi, navštívili také naše chovy ryb, žab a hmyzu. Záštitu nad tímto dnem převzala doc. Buchtová se svými doktorandy Mgr. Killingerem, Mgr. Kristekovou a Mgr. Szotkowskou, na prohlídce zázemí se podíleli také další studenti a zaměstnanci z OFIŽ.