Ocenění za výzkum lymské boreliózy pro studenty OFIŽ

with Žádné komentáře
Spolek Borelióza CZ udělil čestné uznání našim studentům za jejich bakalářské a diplomové práce, které přispěly k výzkumu lymské boreliózy.
Třetí místo za ročník 2021 sdílela Bc. Blanka Kuldová za bakalářskou práci „Monitoring léčby lymeské borreliózy“Bc. Lenkou Popelovou, která sepsala bakalářskou práci „Kombinované léčebné protokoly pro léčbu lymeské borreliózy a koinfekcí“.
O druhé místo se opět podělili Bc. Jakub Opelka z Jihočeské univerzity a naše studentka Mgr. Lucie Šmídová, která vypracovala diplomovou práci na téma „Stanovení oxidativního vzplanutí fagocytů v odpovědi na modelové genospecies Borrelia burgdorferi s. l. spojené s detekcí vybraných patogenů z I. ricinus“.
A první místo v soutěži obsadil Mgr. Jiří Petráš za diplomovou práci „Monitoring aktivity a pozitivity Ixodes ricinus na vybrané mikroorganismy se zaměřením na možnost koinfekce Borrelia burgdorferi s. l. s Chlamydia-like organismy“.
Bohužel studenti si z různých důvodů ocenění osobně převzít nemohli, proto diplomy v zastoupení s radostí převzaly jejich školitelky.
Studentům srdečně gratulujeme! 🎉

Školitelka Dr. Helena Nejezchlebová přebírá ocenění pro studenty OFIŽ za jejich výzkum v oblasti lymské boreliózy.