Pozvánka na XVIII. Myeloma and VI. Cell Therapy Workshop

with Žádné komentáře

Jménem organizační komise si Vás dovolujeme pozvat na XVIII. Myeloma and VI. Cell Therapy Workshop, jenž se bude konat 5. – 6. října 2023 v Quality Hotel Ostrava City (Ostrava, Česká republika). Akce se koná pod záštitou Blood Cancer Research Group (Ostravská univerzita, Fakultní nemocnice Ostrava) a České myelomové skupiny.

Workshopu se zúčastní více než 20 mezinárodních řečníků, kteří představí své příspěvky z oblasti obecného myelomového výzkumu včetně genomiky, molekulárně-buněčné biologie a biochemie a klinicky orientovaných sekcí se zaměřením na inovace v oblasti buněčných terapií v kontextu mnohočetného myelomu, na možnosti zlepšení současné imunoterapie a na nové prognostické biomarkery u monoklonálních gamapatií. Událost bude dostupná pro zájemce jak prezenčně, tak prostřednictvím online přenosu.

Registrace na workshop je otevřena do 15. září 2023.

Součástí konference bude i prezentace posterů s odměnou pro nejúspěšnější autory. Posterové sekce se lze účastnit pouze v prezenční formě.

Další informace, stejně jako předběžný program a registrační formulář, jsou k dispozici na webových stránkách MCTW.