Úspěch studentek OFIŽ! Získaly granty na podporu diplomových prací

with Žádné komentáře
Studentky magisterského studia uspěly v interní grantové soutěži GAMU v kategorii Podpora vynikajících diplomových prací a získaly tak finanční podporu pro své diplomové projekty!:
  • Bartošíková Jana, Bc., obor Experimentální biologie živočichů a imunologie, specializace Imunologie: Imunokompatibilita plazmochemicky funkcionalizovaných povrchů (vedoucí práce Mgr. Jiřina Medalová, Ph.D.)
  • Bőhmová Martina, Bc., obor Experimentální biologie živočichů a imunologie, specializace Vývojová biologie: Úloha duálně specifických fosfatáz -6, -7 a -9 v kardiomyogenezi (vedoucí práce Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D.)
  • Mařáková Milena, Bc., obor Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Lékařská genetika a molekulární diagnostika: Úloha kasein kinázy 1 v interakcích maligních B-buněk a jejich mikroprostředí (vedoucí práce Mgr. Pavlína Janovská, Ph. D.)

 

Gratulujeme!!! 🎉🎉🎉