Matematika

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Zajímáte se o matematiku a chcete ji studovat? Na Masarykově univerzitě k tomu máte ty nejlepší podmínky.

Pokud jste absolventy bakalářského programu Matematika a máte díky němu teoretický základ v řadě matematických disciplín, toto navazující magisterské studium vám poskytne rozšíření všeobecného matematického základu v nosných matematických disciplínách (Algebra a Matematická analýza). Zároveň získáte hlubší ucelené vzdělání ve zvolených partiích moderní matematiky.

Tímto studiem si vybudujete a prohloubíte potřebné znalosti a schopnosti, které usnadní řešení problémů reálného světa a rozvíjení samostatné tvůrčí činnosti. Studium matematiky podpoří vaši schopnost kriticky myslet a používat matematické myšlení v každodenním životě i v širších souvislostech. 

Po absolvování tohoto programu získáte všechny potřebné předpoklady k tomu, abyste mohli získat řadu matematických kariérních příležitostí v oblasti obchodu, státního aparátu a průmyslu. 

Chceme oslovit matematicky schopné studenty a zajistit jim promyšlený magisterský studijní program. Součástí studia jsou kurzy, které se pohybují od základních po pokročilé a odráží výzkumné zájmy zaměstnanců, individuální zájmy studentů i aktuální potřeby pracovního trhu. Výuka probíhá obvykle v češtině nebo, dle okolností a potřeby, v anglickém jazyce. Mezi cílové dovednosti studia patří i schopnost používat anglický jazyk jak pasivně, tak aktivně ve vlastní matematické odbornosti, tj. základním požadavkem studia je znalost anglického jazyka na úrovni umožňující studium odborné literatury a sledování odborných přednášek v tomto jazyce.

Jako studenti přírodovědecké fakulty budete moci využívat krásné prostředí botanické zahrady i moderní vybavení knihovny a studoven.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky: 

  • Řešíte rádi problémy?
  • Máte rozvinuté abstraktní myšlení?
  • Je pro vás matematika zábavou?
  • Přemýšlíte o světě kolem? 

Pokud ano, pak si k nám podejte přihlášku!

„Myslete hluboce o jednoduchých věcech.“

Praxe

V průběhu studia vás čeká celá řada možností poznat oborovou praxi. V rámci modelování, plánování a simulace výroby nabízí tuto možnost například firmy dataPartner a DTO. Spolupracovat s nimi budete při řešení úloh z praxe, na přednáškách a workshopech nebo v rámci výzkumu, například formou stáží.

Důležitou součástí praxí je možnost využít získaná reálná data pro zpracování semestrálních a diplomových prací. Mnoho studentů navíc po absolvování stáží u spolupracujících společností získá nabídku zaměstnání a v těchto společnostech zůstává. Ve spolupráci s partnery úspěšně pokračujeme a jejich okruh se postupně rozšiřuje.

Na praxi vás budou připravovat i speciální semináře vedené spolupracujícími pedagogy.

Chcete vědět víc?

http://www.math.muni.cz/pro-studenty/studium-magisterske-studium.html

Uplatnění absolventů

Po absolvování tohoto navazujícího magisterského studia budete plně připraveni pracovat v řadě různých oblastí. 

Uplatnění si najdete jako vývojář softwaru, meteorolog, statistik, pojistný matematik, učitel na střední škole (v případě rozšíření studia o pedagogické dovednosti), finanční analytik nebo třeba konzultant při tvorbě webových stránek. Pokročilé matematické nástroje a znalosti ale využijete i na pozici inženýra, programátora nebo obchodního manažera. 

Studium matematiky vás zároveň naučí dělat pečlivá analytická rozhodnutí. Osvojíte si dovednosti, jako jsou nezávislé myšlení, modelování a analýza dat, počítačová gramotnost a organizační schopnosti.  Přičemž právě tyto dovednosti vyhledávají organizace, které chtějí absolventy matematických a statistických oborů zaměstnat – ať to jsou univerzity a školy, banky a obchodní firmy, IT firmy či mediální giganti, jako jsou Intel, Google nebo Facebook.

Podmínky přijetí

Uchazeč vykoná písemnou přijímací zkoušku na úrovni státní bakalářské zkoušky odpovídajícího bakalářského studia.

Kritéria hodnocení

Výsledek přijímací zkoušky.

Doporučená literatura

Literatura odpovídající obsahu a rozsahu bakalářské zkoušky odpovídajícího oboru bakalářského studijního programu.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Podat přihlášku

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Matematika? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

prof. RNDr. Jan Paseka, CSc.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.