Biotechnologie

Organismy a biomolekuly ve službách lidstva

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2021/2022 (zahájení: podzim 2021)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2021

Co se naučíte

Posláním nového studijního magisterského programu Biotechnologie je příprava kvalifikovaných absolventů uplatnitelných na trhu práce v biotechnologické praxi i v aplikovaném biotechnologickém výzkumu.

Jako studenti profesně orientovaného programu Biotechnologie (s akademickým titulem Ing.) získáte kvalitní vzdělání vycházející z předchozího studia biochemie, molekulární biologie a dalších základních bio-oborů. Profilující část nového studia je založena na bioinženýrství (procesy a zařízení v biochemickém inženýrství), genových technologiích, přehledu moderních biotechnologických procesů, enzymové biotechnologii a dalších souvisejících disciplínách.

Důraz je kladen na zvládnutí základních zákonitostí bioprocesu uplatňujících se v biotechnologické praxi i ve výzkumu, bez ohledu na druh biologického materiálu (mikrobiální, rostlinné i živočišné kultury a enzymy). Profilu absolventů tak nejlépe odpovídá zaměření „biochemický biotechnolog“. Univerzální charakter biotechnologického studia umožňuje pozdější flexibilitu a snadnou adaptaci na podmínky jakéhokoli bioprocesu.

Detailní prostor je dán přednáškám i praktické laboratorní výuce, aplikovaný charakter je posílen povinnou praxí v biotechnologických firmách. Pro praktickou výuku je k dispozici špičkové vybavení. Těžiště vlastní experimentální práce spočívá ve vypracování diplomové práce. Školitelé mohou být jak pracovníci Ústavu biochemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a dalších pracovišť v Univerzitním kampusu Bohunice a ústavů Akademie věd ČR, tak odborníci z biotechnologických firem.   

Během studia je umožněna zahraniční zkušenost ať již přes program Erasmus nebo spolupracující zahraniční subjekty.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky: 

  • Získali jste základní bakalářské vzdělání v biochemii či jiném příbuzném oboru?
  • Baví vás biochemie, biologie a jejich aplikace v biotechnologii?
  • Je pro vás přitažlivé uplatnit se ve výzkumu i praxi v oborech jako farmaceutická biotechnologie, biomedicína, rostlinná biotechnologie, mikrobiální a enzymová biotechnologie?

Pak bude biochemický biotechnolog ten nejvhodnější výstup vašeho studia!

Už v průběhu studia, zejména však při výběru témat diplomové práce, se lze zaměřit na širokou škálu biotechnologických problematik, od využití mikrobů a enzymů přes výzkum a využití kmenových a dalších živočišných buněk, vývoj léčiv a potravních doplňků, až po studium a využití řas, sinic a rostlinných buněk.

Praxe

Pro profesně orientovaný program je specifikum povinná 6 týdenní praxe. Během ní mohou studenti získat nejen hlubší poznání biotechnologického provozu (nebo firemního výzkumu a vývoje), ale také může dojít k perspektivnímu spojení firmy a studenta pro posouzení konání diplomové práce a nabídky zaměstnání. Spolupráci již přislíbily 3 velké biotechnologické firmy působící v ČR (Bioveta, a.s., Contipro, a.s., Lonza Biotec, s.r.o.) i další menší firmy brněnského regionu.

Uplatnění absolventů

Absolventi programu naleznou uplatnění v moderních biotechnologických firmách širokého zaměření, jako např. průmyslové biotransformace, biomedicína, farmacie, kosmetika, ochrana životního prostředí. Budou mít praktické předpoklady i pro oblasti tradičních biotechnologií v potravinářství a zemědělství. V těchto firmách mohou být zaměstnáni také v aplikovaném výzkumu.

Dále se mohou uplatnit i v laboratořích Akademie věd ČR a dalších výzkumných ústavech, včetně vysokých škol. Otevřená jim budou analogická pracoviště v zahraničí.  Hluboký a obecný základ studia umožňuje absolventům pružné přizpůsobení požadavkům daného pracoviště a zvládnutí metod a postupů tam užívaných. Po doplnění znalostí z oblasti ekonomie a marketingu se může absolvent uplatnit jako manažer nebo obchodní zástupce firem výše zmíněného zaměření.

Podmínky přijetí

Uchazeč absolvuje odborný test na úrovni odpovídajícího bakalářského studia. Test obsahuje předměty bakalářské státní zkoušky. Více informací je zveřejněno ve studijním katalogu Biochemie.

Kritéria hodnocení

Výsledek písemné přijímací zkoušky. Dosahované studijní výsledky v rámci bakalářského studia pro uchazeče z PřF MU.

Doporučená literatura

bakalářská státní zkouška


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2021

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Biotechnologie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

RNDr. Jitka Kašparovská, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.