Geografická kartografie a geoinformatika

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Rozšířená představa, že zmizením všech nezmapovaných bílých míst na Zemi končí význam kartografie, neplatí. Současné trendy v kartografii flexibilně reagují na nové technologie, na přesun informací a komunikace na internet, na potřeby zefektivnění veřejné správy či na otázky změny klimatu.

Osmdesát procent všech dat lze prostorově lokalizovat, a proto není divu, že na trhu přibývají firmy se zájmem o jejich využití. Absolventů s těmito znalostmi je však pořád málo.

Kartografie se vždy prolíná a doplňuje s jinými vědami. I když se v rámci studia zaměříte na jednu oblast, zůstane vám široký rozhled. Změna specifického zaměření je v našem oboru běžnou záležitostí. Jako studenti budete mít výhodu neustálého kontaktu s praxí a budete pracovat také v terénu, což je vítaným oddechem od práce na počítači.

Čeká vás přátelské prostředí v menší komunitě studentů, v posledních letech se zejména kartografická část Geografického ústavu podílí na organizaci různých workshopů a akcí pro veřejnost, zmínit lze například Mapathony nebo tradiční Mezinárodní den geografických informačních systémů (GIS Day).

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:         

  • Máte zájem si prohloubit znalosti v oblasti 3D vizualizace prostorových dat?
  • Chcete se seznámit s virtuální či rozšířenou realitou?
  • Láká vás tvorba interaktivních map?
  • Přemýšlíte nad tím, jak je možné mapy a jiné kartografické vizualizace lépe přizpůsobit potřebám uživatelů?
  • Zajímají vás možnosti využití geolokalizačních technologií, například v krizovém řízení, navigaci či studiu prostorového rozložení obyvatel?
  • Připadá vám zajímavé spojení družicových dat a informací z pozemních senzorů?
  • Vyhovuje vám individuální přístup učitelů a studium v menších skupinách?

Souhlasně přikyvujete? Potom je navazující magisterský program Geografická kartografie a geoinformatika pro vás. Tento program navazuje především na bakalářský studijní program Geografie a kartografie se specializací Geografická kartografie a geoinformatika. Mezi přijatými bývají také absolventi bakalářských programů s příbuzným zaměřením z jiných, nejen českých univerzit.

„Poznej svět za zrcadlem mapy!“

Praxe

Součástí studia je dvoutýdenní praxe. Můžete ji absolvovat v komerčních firmách, které často spolupracují na výzkumných projektech, v institucích veřejné správy nebo ve výzkumných organizacích. 

Jako studenti budete mít možnost se zapojit do výzkumných úkolů řešených na ústavu.

Pro aktivní studenty jsou dostupné také zahraniční praxe, krátkodobé pobyty či účasti na konferencích a workshopech.

Chcete vědět víc?

http://geogr.muni.cz

Uplatnění absolventů

Jako absolventi budete mít možnosti uplatnění v komerčních firmách zabývajících se zpracováním, vizualizací a prezentací prostorových dat, vývojem a údržbou software vlastního geografického informačního systému, analytickým zpracováním a vyhodnocením dat, či například v oblasti krizového řízení.

Ve veřejné správě najdete uplatnění napříč jednotlivými úrovněmi. Od městských úřadů
až po jednotlivá ministerstva či centrální úřady (Český úřad zeměměřický a katastrální – ČÚZK).

Díky stále narůstající poptávce si můžete najít práci v oboru již během studia. Někteří z našich absolventů se uplatňují například ve firmách TopGIS, Hexagon, Asseco, CleverAnalytics či Envipartner.

V rámci studia máte možnost seznámení s úspěšnými absolventy, které pravidelně zveme do výuky.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2024)

Písemná zkouška obsahuje odborný test ze Základů geografie a kartografie na úrovni odpovídajícího bakalářského studia.

Kritéria hodnocení

Uchazeči budou přijímáni zásadně na základě pořadí podle výsledků této zkoušky. Do celkového hodnocení se zahrnuje výsledek odborného testu.

Doporučená literatura

viz webová stránka: http://www.geogr.muni.cz/ - požadavky k bakalářské zkoušce.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Geografická kartografie a geoinformatika? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

prof. RNDr. Petr Kubíček, CSc.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.