Zoologie

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

V magisterském studijním programu Zoologie získáte přehled aktuálních znalostí v oblasti biologie živočichů, především jejich systematiky, fylogeneze, diverzity, evoluce a ekologie. Detailní znalosti a dovednosti si prohloubíte zejména v oborech evertebratologie (včetně entomologie), hydrobiologie, parazitologie a vertebratologie. Studium vám poskytne znalosti o fauně střední Evropy, ale v rámci své specializace se můžete věnovat mnoha dalším místům a ekosystémům na Zemi.

Program Zoologie vám otevře dveře do světa obecných principů makroekologie, ekologie společenstev, populační ekologie živočichů, základních mechanizmů evoluce od úrovně molekul až k celým organizmům, včetně člověka a jeho kultur. V rámci diplomové práce se můžete zapojit do špičkového výzkumu světové úrovně. Během studia si osvojíte velké množství terénních a laboratorních metod. Dokážete samostatně shrnout úroveň poznání určitého problému a definovat chybějící oblasti vědění.

Naučíte se řadu statistických metod zpracování a vyhodnocení širokého spektra dat (např. morfologických, faunistických, ekologických a genetických). Tyto metody pak můžete aplikovat v mnoha situacích budoucího uplatnění.

Tento typ vzdělání vám poskytne vhodné předpoklady pro práci v oblasti základního i aplikovaného výzkumu, v oblasti ochrany přírody a vzdělávání budoucích generací. Jako absolventi získáte také dobrou startovní pozici pro navazující doktorské studium jak na domácí půdě, tak na dalších českých nebo zahraničních univerzitách.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Zajímají vás živočichové a příroda kolem vás?
  • Rádi byste rozuměli životu, ekologii a systematice živočichů?
  • Baví vás práce v terénu při pozorování a odchytu živočichů?
  • Máte rádi práci v laboratoři při mikroskopování nebo při izolaci DNA?
  • Chcete vědecky pracovat a realizovat svůj vlastní výzkum ve špičkových vědeckých týmech?
  • Máte chuť věnovat se s entuziazmem a nasazením studiu živočichů?
  • Baví vás samostatné hodnocení dat, kladení zvídavých otázek a testování hypotéz?
  • Jste ochotni věnovat volný čas svému výzkumu v rámci diplomové práce?

Více se o našem zoologickém výzkumu dozvíte na této stránce: http://botzool.sci.muni.cz/veda-ocima-zoologu-a-botanik

„Pestrost života je pestrostí živočichů“

Praxe

V programu Zoologie nejsou praxe povinné a až na jednotlivé výjimky nejsou ani realizovány. V případě zájmu a samostatné iniciativy však můžete realizovat praxi v některé z institucí, kterou považujete za cílové místo svého budoucího uplatnění, např. správy CHKO nebo NP, střediska AOPK, ústavy Akademie věd (např. Ústav biologie obratlovců), veřejné instituce (např. Povodí Moravy nebo Výzkumný ústav vodohospodářský), apod.

Chcete vědět víc?

Další informace o studiu a dění na Ústavu botaniky a zoologie naleznete zde: http://botzool.sci.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Vaše uplatnění bude zejména v základním a aplikovaném výzkumu na biologických pracovištích univerzit, v biologických ústavech Akademie věd ČR, ve státních institucích zabývajících se ochranou přírody a životního prostředí.

Dále se můžete uplatnit v soukromých firmách provádějících expertízy v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, v přírodovědeckých odděleních muzeí, v zoologických zahradách, v resortních ústavech zemědělského a lesnického výzkumu a na analogických pracovištích v zahraničí.

Práci také naleznete v nevládním a soukromém sektoru zabývajícím se problematikou ekologické biologie a biodiverzity (ochrana přírody, kontrola kvality vod, revitalizační zásahy, chovatelství apod.).

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2024)

Přijímací řízení do programu Zoologie sestává ze tří okruhů otázek: 1) Fylogeneze a diverzita bezobratlých, 2) Fylogeneze a diverzita obratlovců, 3) Základy ekologie a ochrana přírody. Znalosti v těchto okruzích otázek jsou vyžadovány na úrovni státních závěrečných zkoušek bakalářského programu Ekologická a evoluční biologie.

Kritéria hodnocení

Uchazeči budou přijímáni v pořadí podle dosažených bodů z přijímací zkoušky a podle kapacitních možností programu.

Doporučená literatura

Odkaz na požadavky k přijímacím zkouškám, okruhy otázek a studijní materiály najdete zde. Přístup ke studijním materiálům je umožněn jen vážným zájemcům o studium na vyžádání u dr. Hodové: hodova@sci.muni.cz.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:


Podrobné informace o předmětech studijního plánu

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Zoologie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Iveta Hodová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.