Chemie

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově se specializací (Analytická chemie, Anorganická chemie, Biofyzikální chemie, Fyzikální chemie, Materiálová chemie, Organická chemie nebo Strukturní chemie).

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Máte za sebou základní kursy chemie a chtěli byste se věnovat některému chemickému oboru podrobněji? Láká vás dráha chemického výzkumníka? Nebo vás naopak přitahuje využití chemie v praxi a chcete měnit svět k lepšímu? Nebaví vás teoretické studium s knihou v ruce? Pak je tu magisterský program Chemie, který nabízí získávání a propojování praktických zkušeností z laboratoří se znalostmi teoretickými.       

Studijní program Chemie nabízí studentům možnost studovat podle sedmi studijních plánů. Dle svých preferencí se můžete zaměřit na získání vědomostí a dovedností požadovaných v analytické praxi (Analytická chemie), orientovat se na interdisciplinární studium na pomezí chemie a fyziky, případně i biologie (Fyzikální/Biofyzikální chemie), stát se odborníky na pokročilou syntézu anorganických/organických sloučenin (Anorganická/Organická chemie) nebo nových materiálů včetně zvládnutí nanotechnologií (Materiálová chemie) či zvládnout pokročilé teoretické a experimentální techniky vhodné pro stanovení struktury nízkomolekulárních látek až velkých biomakromolekul (Strukturní chemie).

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Je pro vás výzva pochopit principy a zákonitost studovaných chemických dějů?
  • Zajímá vás práce na nejmodernějších vědecko-výzkumných přístrojích?
  • Chcete pracovat na špičkové výzkumné tematice učitelů a pracovníků Ústavu chemie i na zajímavých problémech pocházejících z praxe?

Některá pokročilejší témata vyžadují hlubší matematizaci problému, což je spolu s fyzikálně-chemickým základem a samostatnou experimentální činností v laboratoři důležité pro řešení těchto problémů. Nutná je určitá dávka trpělivosti, abyste překonali neúspěchy, které jakákoliv experimentální činnost přináší. Stejně tak je nezbytná vaše motivace, vůle a schopnost překonávat překážky. To vše je možné se naučit a zvládnout pod vedením zkušených školitelů!

„Za vším hledej molekuly!“

Praxe

Studenti absolvují během svého studia (obvykle o prázdninách mezi prvním a druhým ročníkem) povinnou praxi v některém z podniků chemického či podobného zaměření nebo ve výzkumných institucích, a to po dobu 15 pracovních dní.  Studenti také povinně absolvují sérii krátkých exkurzí ve vybraných firmách chemického nebo potravinářského zaměření v rozsahu 1 týdne.

Kromě praxe mohou magisterští studenti vyjet také na pracovní stáž do zahraničí v rámci programu Erasmus+, který umožňuje studentům realizovat praktické stáže v délce trvání 2 až 12 měsíců s finanční podporou ve vybraných zemích EU.  Přijímající organizace nemusí být jen vysoká škola, ale také jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace aktivní na pracovním trhu nebo v oblasti vzdělávání či odborné přípravy mládeže. Studentům se tak nabízí možnost praxe např. ve špičkových vědeckých institucích a firmách v EU.

Chcete vědět víc?

http://ustavchemie.sci.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Absolventi programu jsou připraveni k práci ve výzkumných nebo aplikačních laboratořích zaměřených jak na syntézu látek či materiálů požadovaných vlastností, tak i na následné stanovení jejich fyzikálně-chemických parametrů a jejich strukturní analýzu.

Absolventi mají potřebné schopnosti k provádění kvalitativní a kvantitativní analýzy na vysoce specializovaných přístrojích v procesech zajišťování a kontroly kvality a mohou pracovat ve výrobních provozech chemického, potravinářského nebo farmaceutického zaměření na kontrolních nebo řídících pozicích.

Absolventi jsou rovněž připraveni na studium v doktorských programech na Masarykově univerzitě i na dalších domácích a zahraničních vysokých školách.

„Musím jednoznačně vyzdvihnout kvalitu vyučujících na ústavu chemie. Mnozí z nich mají bohaté
zkušenosti z významných univerzit a výzkumných institucí ve Spojených státech amerických nebo
západní Evropě. Díky vysoké kvalitě přednášek, které mi daly skvělý teoretický základ, a špičkovému
výzkumu, který jsme publikovali v předních světových odborných časopisech (mj. Journal of the American Chemical Society), jsem sám uspěl s přihláškou na doktorské studium na Columbia
University v New Yorku.“

Tomáš Fiala Tomáš Fiala
absolvent magisterského programu a student doktorského programu Chemie na Columbia University

Podmínky přijetí

Uchazeč absolvuje písemnou přijímací zkoušku na úrovni bakalářské státní zkoušky.

Kritéria hodnocení

Výsledek písemné přijímací zkoušky

Doporučená literatura

Viz bakalářská zkouška


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Podat přihlášku

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Chemie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.