Chemie

Za vším hledej molekuly!

Představení studijního programu

Máte za sebou základní kursy chemie a chtěli byste se věnovat některému chemickému oboru podrobněji? Láká vás dráha chemického výzkumníka? Nebo vás naopak přitahuje využití chemie v praxi a chcete měnit svět k lepšímu? Nebaví vás teoretické studium s knihou v ruce? Pak je tu magisterský program Chemie, který nabízí získávání a propojování praktických zkušeností z laboratoří se znalostmi teoretickými.       

Studijní program Chemie nabízí studentům možnost studovat podle sedmi studijních plánů. Dle svých preferencí se můžete zaměřit na získání vědomostí a dovedností požadovaných v analytické praxi (specializace Analytická chemie), orientovat se na interdisciplinární studium na pomezí biologie, fyziky a chemie (specializace Biofyzikální chemie), stát se odborníky na pokročilou syntézu anorganických/organických sloučenin (Anorganická/Organická chemie) nebo nových materiálů včetně zvládnutí nanotechnologií (Materiálová chemie) či zvládnout pokročilé teoretické a experimentální techniky vhodné pro stanovení struktury nízkomolekulárních látek až velkých biomakromolekul (Strukturní chemie).

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Je pro vás výzva pochopit principy a zákonitost studovaných chemických dějů?
  • Zajímá vás práce na nejmodernějších vědecko-výzkumných přístrojích?
  • Chcete pracovat na špičkové výzkumné tematice učitelů a pracovníků Ústavu chemie i na zajímavých problémech pocházejících z praxe?

Některá pokročilejší témata vyžadují hlubší matematizaci problému, což je spolu s fyzikálně-chemickým základem a samostatnou experimentální činností v laboratoři důležité pro řešení těchto problémů. Nutná je určitá dávka trpělivosti, abyste překonali neúspěchy, které jakákoliv experimentální činnost přináší. Stejně tak je nezbytná vaše motivace, vůle a schopnost překonávat překážky. To vše je možné se naučit a zvládnout pod vedením zkušených školitelů!

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Praxe

Studenti absolvují během svého studia (obvykle o prázdninách mezi prvním a druhým ročníkem) povinnou praxi v některém z podniků chemického či podobného zaměření nebo ve výzkumných institucích, a to po dobu 15 pracovních dní.  Studenti také povinně absolvují sérii krátkých exkurzí ve vybraných firmách chemického nebo potravinářského zaměření v rozsahu 1 týdne.

Kromě praxe mohou magisterští studenti vyjet také na pracovní stáž do zahraničí v rámci programu Erasmus+, který umožňuje studentům realizovat praktické stáže v délce trvání 2 až 12 měsíců s finanční podporou ve vybraných zemích EU.  Přijímající organizace nemusí být jen vysoká škola, ale také jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace aktivní na pracovním trhu nebo v oblasti vzdělávání či odborné přípravy mládeže. Studentům se tak nabízí možnost praxe např. ve špičkových vědeckých institucích a firmách v EU.

Uplatnění absolventů

Absolventi programu jsou připraveni k práci ve výzkumných nebo aplikačních laboratořích zaměřených jak na syntézu látek či materiálů požadovaných vlastností, tak i na následné stanovení jejich fyzikálně-chemických parametrů a jejich strukturní analýzu.

Absolventi mají potřebné schopnosti k provádění kvalitativní a kvantitativní analýzy na vysoce specializovaných přístrojích v procesech zajišťování a kontroly kvality a mohou pracovat ve výrobních provozech chemického, potravinářského nebo farmaceutického zaměření na kontrolních nebo řídících pozicích.

Absolventi jsou rovněž připraveni na studium v doktorských programech na Masarykově univerzitě i na dalších domácích a zahraničních vysokých školách.

Podmínky přijetí

Uchazeč absolvuje písemnou přijímací zkoušku na úrovni bakalářské státní zkoušky.

Kritéria hodnocení

Výsledek písemné přijímací zkoušky

Doporučená literatura

Viz bakalářská zkouška

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Po absolvování magisterského studijního programu Chemie může student (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném navazujícím doktorském studiu na Masarykově univerzitě i jiných domácích a zahraničních univerzitách.

Chcete vědět víc?

http://ustavchemie.sci.muni.cz/

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: