Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor, s platností od pondělí 12. října 2020, přepnut na červený stupeň pohotovosti. Více informací zde.

Chemie

Za vším hledej molekuly!

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Máte za sebou základní kursy chemie a chtěli byste se věnovat některému chemickému oboru podrobněji? Láká vás dráha chemického výzkumníka? Nebo vás naopak přitahuje využití chemie v praxi a chcete měnit svět k lepšímu? Nebaví vás teoretické studium s knihou v ruce? Pak je tu magisterský program Chemie, který nabízí získávání a propojování praktických zkušeností z laboratoří se znalostmi teoretickými.       

Studijní program Chemie nabízí studentům možnost studovat podle sedmi studijních plánů. Dle svých preferencí se můžete zaměřit na získání vědomostí a dovedností požadovaných v analytické praxi (Analytická chemie), orientovat se na interdisciplinární studium na pomezí chemie a fyziky, případně i biologie (Fyzikální/Biofyzikální chemie), stát se odborníky na pokročilou syntézu anorganických/organických sloučenin (Anorganická/Organická chemie) nebo nových materiálů včetně zvládnutí nanotechnologií (Materiálová chemie) či zvládnout pokročilé teoretické a experimentální techniky vhodné pro stanovení struktury nízkomolekulárních látek až velkých biomakromolekul (Strukturní chemie).

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Je pro vás výzva pochopit principy a zákonitost studovaných chemických dějů?
  • Zajímá vás práce na nejmodernějších vědecko-výzkumných přístrojích?
  • Chcete pracovat na špičkové výzkumné tematice učitelů a pracovníků Ústavu chemie i na zajímavých problémech pocházejících z praxe?

Některá pokročilejší témata vyžadují hlubší matematizaci problému, což je spolu s fyzikálně-chemickým základem a samostatnou experimentální činností v laboratoři důležité pro řešení těchto problémů. Nutná je určitá dávka trpělivosti, abyste překonali neúspěchy, které jakákoliv experimentální činnost přináší. Stejně tak je nezbytná vaše motivace, vůle a schopnost překonávat překážky. To vše je možné se naučit a zvládnout pod vedením zkušených školitelů!

Praxe

Studenti absolvují během svého studia (obvykle o prázdninách mezi prvním a druhým ročníkem) povinnou praxi v některém z podniků chemického či podobného zaměření nebo ve výzkumných institucích, a to po dobu 15 pracovních dní.  Studenti také povinně absolvují sérii krátkých exkurzí ve vybraných firmách chemického nebo potravinářského zaměření v rozsahu 1 týdne.

Kromě praxe mohou magisterští studenti vyjet také na pracovní stáž do zahraničí v rámci programu Erasmus+, který umožňuje studentům realizovat praktické stáže v délce trvání 2 až 12 měsíců s finanční podporou ve vybraných zemích EU.  Přijímající organizace nemusí být jen vysoká škola, ale také jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace aktivní na pracovním trhu nebo v oblasti vzdělávání či odborné přípravy mládeže. Studentům se tak nabízí možnost praxe např. ve špičkových vědeckých institucích a firmách v EU.

Chcete vědět víc?

http://ustavchemie.sci.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Absolventi programu jsou připraveni k práci ve výzkumných nebo aplikačních laboratořích zaměřených jak na syntézu látek či materiálů požadovaných vlastností, tak i na následné stanovení jejich fyzikálně-chemických parametrů a jejich strukturní analýzu.

Absolventi mají potřebné schopnosti k provádění kvalitativní a kvantitativní analýzy na vysoce specializovaných přístrojích v procesech zajišťování a kontroly kvality a mohou pracovat ve výrobních provozech chemického, potravinářského nebo farmaceutického zaměření na kontrolních nebo řídících pozicích.

Absolventi jsou rovněž připraveni na studium v doktorských programech na Masarykově univerzitě i na dalších domácích a zahraničních vysokých školách.

„Musím jednoznačně vyzdvihnout kvalitu vyučujících na ústavu chemie. Mnozí z nich mají bohaté
zkušenosti z významných univerzit a výzkumných institucí ve Spojených státech amerických nebo
západní Evropě. Díky vysoké kvalitě přednášek, které mi daly skvělý teoretický základ, a špičkovému
výzkumu, který jsme publikovali v předních světových odborných časopisech (mj. Journal of the American Chemical Society), jsem sám uspěl s přihláškou na doktorské studium na Columbia
University v New Yorku.“

Tomáš Fiala Tomáš Fiala
absolvent magisterského programu a student doktorského programu Chemie na Columbia University

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2020)

Uchazeč absolvuje písemnou přijímací zkoušku na úrovni bakalářské státní zkoušky.

Kritéria hodnocení

Výsledek písemné přijímací zkoušky

Doporučená literatura

Viz bakalářská zkouška

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: