Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor, s platností od pondělí 12. října 2020, přepnut na červený stupeň pohotovosti. Více informací zde.

Harmonogram odevzdání závěrečných prací


Závěrečné práce se v akademickém roce 2020/2021 odevzdávají pouze elektronicky. Studijní oddělení provede kontrolu archívu závěrečných prací a kontrolu zápočtu z posledního předmětu Bakalářská/Diplomová práce.

Termín odevzdání závěrečných prací je určen harmonogramem akademického roku. Závěrečné práce bakalářské i magisterské se v semestru podzim 2020 odevzdávají do 18. 1. 2021. Pokyny a šablony k odevzdávání závěrečných prací najdete v informacích o závěru studia.

Forma státní závěrečné zkoušky bude operativně stanovena později, podle vývoje epidemiologické situace.