Pokyny a šablony pro bakalářské a diplomové práce

Opatřením děkana 3/2019 jsou předepsány povinné části, které mají být součástí bakalářských a  diplomových prací na Přírodovědecké fakultě MU. K vypracování těchto prací s povinnými částmi požijte šablony, které jsou dostupné ke stažení níže.

Součástí závěrečné práce je kopie oficiálního platného zadání práce bez vlastnoručních podpisů, která bude s prací pevně a nerozebíratelně svázána. Do elektronické verze se vloží platná oskenovaná kopie tohoto zadání taktéž bez vlastnoručních podpisů.

Závěrečné práce v cizím jazyce

V případě, že v zadání závěrečné práce není explicitně uvedena možnost jejího vypracování v cizím jazyce (např. slovensky), může student o tuto možnost požádat. Žádost se podává prostřednictvím Úřadovny v IS MU. Informaci, jak postupovat při podávání žádosti, naleznete zde. Žádosti bude vyhověno, pokud bude doporučena vedoucím práce a jeho nadřízeným ředitelem ústavu. O vypracování závěrečné práce v angličtině není třeba žádat, ale je nutné mít tento jazyk práce uvedený v zadání závěrečné práce.

V závěrečných pracích v cizím jazyce musí být název práce uveden v českém jazyce, taktéž popis na deskách práce se uvádí v českém jazyce. Popis (cíl) práce je možné uvést slovensky/anglicky. Poděkování a prohlášení může být uvedeno v angličtině.

Práce ve slovenském jazyce budou mít bibliografický záznam a abstrakt práce v českém, slovenském a anglickém jazyce (v tomto pořadí), ostatní povinné části se řídí Opatřením děkana 3/2019.

Šablony

Šablony a návod k jejich používání najdete zde.

Jak napsat diplomovou práci - videokurz pro studenty Mgr a Bc studia zdarma

V rámci fondu rozvoje MU vznikly videopřednášky, radící studentům při psaní diplomové případně i bakalářské práce. Videokurz mimo jiné zahrnuje tipy, jak omezit prokrastinaci a přinutit se začít pracovat. Videa jsou dostupná prostřednictvím Informačního Systému ve složkách: Dokumenty-->Přírodovědecká fakulta -->Videonahrávky-->Jak napsat DP /do/sci/video/Jak_napsat_DP/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.