Ing. Lucie Janíčková

 • Vedoucí oddělení
 • Vědecká rada
 • Habilitační a profesorské řízení
 • Hodnocení a zajišťování kvality studia
 • Akreditace

kancelář: pav. 01/01007
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1406
e‑mail:

Mgr. Anísa Kabarová

 • Doktorské programy Antropologie, Fyzika, Matematika a statistika, Geologie, Fyzická geografie, Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země, Sociální geografie a regionální rozvoj, Pokročilé materiály a nanovědy
 • Přijímací řízení
 • Správa webových stránek oddělení

kancelář: pav. 01/01006
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6358
e‑mail:

Mgr. Iva Tůmová

 • Informační servis zahraničním studentům
 • Zahraniční stážisté (ubytování a finanční zabezpečení, víza)
 • Zahraniční mobility a vědecká spolupráce
 • Pojištění při cestách do zahraničí

kancelář: pav. 01/01006
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8022
e‑mail:

Bc. Klára Klusáková

 • Informační servis zahraničním studentům
 • Zahraniční stážisté (ubytování a finanční zabezpečení, víza)
 • Zahraniční mobility a vědecká spolupráce
 • Pojištění při cestách do zahraničí

kancelář: pav. 01/01006
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3563
e‑mail:

Ing. Simona Kopalová

 • Doktorské programy Anatomie a fyziologie rostlin, Ekologická a evoluční biologie, Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů, Mikrobiologie, Molekulární a buněčná biologie a genetika, Životní prostředí a zdraví, Vědy o živé přírodě
 • Propagace PhD

kancelář: bud. A17/413
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3713
e‑mail:

Iva Klímová

 • Doktorské programy Analytický geochemik, Bioanalytická chemie, Biochemie, Biomolekulární chemie a bioinformatika, Genomika a proteomika, Chemie
 • Stipendia
 • Karty ISIC


kancelář: bud. A17/413
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7277
e‑mail:

Mgr. Natálie Nádeníčková

 • INNOLEC (program přednášek zahraničních akademických pracovníků)
 • Kontaktní osoba pro zahraniční PhD studenty v Univerzitním kampusu Bohunice (vydání potvrzení o studiu, přelepky na ISIC kartu atd.)

kancelář: bud. A17/429
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1424
e‑mail: