Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor, s platností od pondělí 12. října 2020, přepnut na červený stupeň pohotovosti. Více informací zde.

Biodiverzita – analýzy biologických systémů různých úrovní a na různých škálách terestrického a akvatického prostředí (BIDA2)

Kód projektu
MUNI/A/0937/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt je zaměřen na interakce mezi biotickými populacemi a abiotickým prostředím v lokálním a krajinném měřítku, na interspecifické interakce mezi biotickými populacemi a na vliv ekologických procesů na biotické populace, který bude studován jak v geografickém měřítku, tak na evoluční časové škále, včetně studia invazních druhů. Dílčími tématy jsou také problémy taxonomické a biosystematické. Studium vlastností druhů a tvorba formalizovaných typologií společenstev a biotopů má potenciál pro přímé využití v ochraně biodiverzity. Projektu se zúčastní 17 akademických pracovníků a 35 studentů doktorského studijního programu, dále též studenti magisterského stupně (zaměření zoologie). Vzhledem k tomu, že u doktorských studentů se jedná o čtyři obory – zoologie, ekologie, hydrobiologie a parazitologie – jedná se projekt tématicky poměrně rozsáhlý, jehož výsledky umožní u obecněji definovaných problémů syntézu poznatků získaných na různých úrovních a škálách.

Publikace

Počet publikací: 12


Předchozí 1 2 Další