Vliv atmosférických faktorů na režim UV záření v prostoru Antarktického poloostrova

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA205/07/1377
Období řešení
1/2007 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
Antarktický poloostrov, UV záření, ozónová anomálie, atmosférická cirkulace, aerosoly, oblaky

Cílem projektu je komplexní analýza režimu UV záření vzhledem k atmosférickým faktorům (viz dále) v oblasti Antarktického poloostrova. Základním východiskem pro zpracování je analýza časové a prostorové variability režimu celkového UV, UV-A, UV-B a biologicky účinného UV-B záření pro vybrané antarktické stanice (Marambio, Esperanza, Palmer, Rothera) a Ushuaia (Ohňová země). V rámci projektu bude pokračovat vlastní měření složek UV záření na české antarktické základně J.G.Mendela a bude pokračovat vlastní měření na stanici Vernadsky. Pomocí modelu mnohonásobné regrese bude na výše uvedených lokalitách analyzována a modelována závislost UV záření na astronomických faktorech, koncentraci ozónu, oblaku a aerosolu. Bude testována statistická významnost všech atmosférických faktorů, podílejících se na variabilitě režimu UV záření. Výsledný statistický model, vypracovaný pro stanice J. G. Mendela a Vernadsky, bude dále verifikován pomocí 5 výše uvedených stanic a konfrontován s výsledky jiných modelů.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.