Geodynamické a environmentální procesy při východním okraji Českého masívu

Kód projektu
MUNI/A/1005/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt je zaměřen na řešení problémů, na které se ÚGV PřF MU dlouhodobě ve svém vědeckém výzkumu specializuje:

  • Geodynamický vývoj styku Českého masívu a Západních Karpat
  • Evoluce fanerozoika
  • Vývoj magmatických a metamorfovaných komplexů a jejich mineralizací
  • Migrace a mobilita anorganických polutantů v přírodním prostředí a geochemický vývoj různých prostředí ovlivněných lidskou činností
  • Aplikovaná geologie
  • Geoarcheologie a vývoj krajiny v kvartéru

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.