Syntéza a vlastnosti anorganicko-organických polymerních materiálů

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA203/08/1111
Období řešení
1/2008 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
polymerní materiály, metalofosfáty, metalofosfonáty, koordinační polymery, porozita, luminiscence

Náplní projektu je příprava a studium vlastností nových anorganicko-organických polymerních materiálů. Syntéza bude vycházet jednak z organických derivátů fosforečných a fosfonových kyselin a terciárních fosfan oxidů reagujících se solemi a oxidy kovů, jednak z komplexnějších molekulárních stavebních jednotek. Použitím hydrotermálních a solvotermálních metod, hydrolytických a nehydrolytických kondenzací a samouspořádajících procesů budou z prekurzorů syntetizovány vrstevnaté a prostorově zesíťované anorganicko-organické hybridní materiály a koordinační polymery, u nichž bude studováno jejich složení, struktura a fyzikálně chemické vlastnosti. Pro studium struktury budou použity NMR spektroskopie a RTG difrakce, porozita bude sledována měřením adsorpčních izoterem plynů, optické vlastnosti metodami časově rozlišené a steady-state luminiscenční spektroskopie. Získané informace budou zpětně využity při modifikaci organických ligandů a dalších molekulárních prekurzorů pro dosažení vhodné porozity a optických vlastností studovaných materiálů.

Publikace

Počet publikací: 16


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.