Informace o projektu
Nejranější karbonské greenhouse-icehouse klimatické oscilace - multidisciplinární přístup

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA16-11563S
Období řešení
1/2016 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Palackého v Olomouci
Česká geologická služba

Tournai představuje období první fáze rozsáhlého karbonského zalednění, které následovalo po pozdně devonském přechodném období mezi greenhouse a icehouse režimem. Ačkoli má období raného tournai v rámci sledu událostí vedoucích k tomuto zalednění rozhodující význam, stojí mimo popředí vědeckého zájmu, částečně kvůli množství nekonformit a nízké kompletnosti šelfových sedimentárních záznamů, a to ve světovém měřítku. Několik dosud provedených studií d13C a d18O poskytlo ze spodně tournaiských sledů protikladné výsledky; některé ukazují ustálené vertikální trendy, zatímco jiné prokázaly d13C anomálie. Paleoklimatická interpretace sedimentárního a geochemického záznamu je však nemožná bez výrazného pokroku v biostratigrafii. Hlavním cílem projektu je vylepšení foraminiferové a konodontové biostratigrafie a zjištění geochemických a petrofyzikálních dokladů paleoenvironmentálních změn, spojených s předpokládaným raně tournaiským zaledněním, na vybraných profilech v Evropě, Severní Americe a Číně.

Publikace

Počet publikací: 13


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.