Prostorová nespravedlnost automobilitních technologií

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA17-16097S
Období řešení
1/2017 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Přístup k (dopravním) technologiím se v současných společnostech stává jedním ze základních stratifikačních mechanismů. Důsledkem intenzivního průniku automobility do denních časo-prostorových rutin české populace je i zvýšená relevance výzkumu jejich vlivů na sociální život. Hlavní výzkumná otázka projektu („Co je ve spojitosti s dostupností automobilových technologií v České republice pokládáno za prostorově (ne)spravedlivé?“) je doplněna i několika otázkami vedlejšími: (i) jakými způsoby automobilitní technologie ovlivňují časoprostorovou zkušenost svých uživatelů; (ii) v jakých kontextech se objevuje a s jakými situacemi je spojována automobilitně podmíněná prostorová (ne)spravedlnost; (iii) v jakých prostorových konfiguracích je dostupnost automobilitních technologií konotována s prostorovou (ne)spravedlností. Tyto výzkumné otázky budou zodpovězeny prostřednictvím smíšeného designu výzkumu kombinujícího kvalitativní (semistrukturované rozhovory, zúčastněné pozorování, go-along research) a kvantitativní metody (situační analýza sekundárních dat).

Publikace

Počet publikací: 15


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.