Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor, s platností od pondělí 12. října 2020, přepnut na červený stupeň pohotovosti. Více informací zde.

příprava projektu Alliance for Life Sciences: Closing Research and Innovation Divide in the EU (Alliance4Life)

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Středoevropský technologický institut. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
MUNI/F/0074/2017
Období řešení
2/2017 - 4/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut

Tento projekt je určen na podporu přípravy mezinárodního H2020 projektu Alliance4Life (ID=SEP-210420257) v rámci výzvy SC1-HCO-08-2017 koordinovaného Masarykovou univerzitou.

Věcný obsah a význam projektu ozřejmuje anotace:
The aim of the project is to establish a European alliance of progressive research centres and research-intensive universities conducting research in medical / life sciences fields and located in low performing countries that are committed to work actively towards closing research and innovation divide in health R&I. The Alliance shall concentrate efforts on transferring useful inspiration from renowned research institutions and especially on learning from each other how to address peculiar problems in low performing Members States. The purpose is to raise value for participation in European consortia through identifying barriers and proposing progressive strategies in the field of institutional and national research policy and management (incl. evaluation of their feasibility). These strategies will cover suggestions for exploitation of the potential that provide synergies between ESIF and the Framework Programme, which will be coordinated with the health-related R&I managing authorities of the particular low performing Members States. Links of the Alliance with the existing European research networks and coordinated approach in order to have influence on the EU research policy shall be covered as well.