Informace o projektu
Studium evolučních a ekologických vztahů a procesů u akvatických bezobratlých živočichů a v hostitelsko-parazitických systémech (EvolEcolParaHydro)

Kód projektu
MUNI/A/0918/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
ekologie, evoluce, parazito-hostitelské systémy, akvatické systémy bezobratlých

Projekt je zaměřen na studium evolučních a ekologických vztahů a procesů ve vybraných systémech prostředí a u vybraných organizmů žijících v tomto prostředí. Studovány budou organizmy zejména z akvatických biotopů a to jednak ekologické procesy ve společenstvech vodních bezobratlých, ale i ekologické a evoluční zákonitosti v systémech parazit-hostitel, kde u podstatné části studii stojí rybí obratlovec v pozici hostitele. Realizační tým je tvořen 8 školiteli a 13 studenty DSP v prezenční formě oborů parazitologie a hydrobiologie. V průběhu řešení se předpokládá, že do projektu budou rovněž zapojení studenti magisterského studia. Témata lze shrnout do několika okruhů, kterým odpovídají i stanovené cíle projektu. Parazitologická témata jsou orientována na studium koevoluce v systému parazit a hostitel, diverzity parazitů, molekulárních a genetických interakcích v systéme parazit-hostitel a využití parazitů jako možných indikátorů znečištění vod. Hydrobiologická témata jsou věnovaná studiu časoprostorových změn společenstev akvatických bezobratlých a identifikaci příčin těchto změn, přičemž je hodnocena míra vlivu různých faktorů včetně dopadů klimatických změn. Studie mají i přesahy do aplikační sféry ve vodním hospodářství.

Výsledky

32 publikací v časopisech s přideleným IF. 23 příspěvku na mezinárodních a tuzemských konferncích.
vybrané publikace studentů:
Kmentová N et al. 2019. Failure to diverge in African Great Lakes: the case of a freshwater parasitic flatworm (Monogenea, Diplectanidae). J Great Lakes Res (in press)
Kmentová N et al. (2019). Co-introduction success of monogeneans infecting the fisheries target Limnothrissa miodon differs between two non-native areas: the potential of parasites as tag for introduction pathway. Biological Invasions 21(3): 757-773.
Benovics M et al. (2019). Cophylogenetic relationships between Dactylogyrus (Monogenea) ectoparasites and endemic cyprinoids of the north-eastern European peri-Mediterranean region. J Zool Syst Evol Res 00:1-21 (in press)
Benovics M et al. (2020). High diversity of fish ectoparasitic monogeneans (Dactylogyrus) in the Iberian Peninsula: A case of adaptive radiation? Parasitology 00:1-42 (in press)
Petružela J et al. (2019). Evolutionary history of Pneumocystis fungi in their african rodent hosts. Infections, Genetics and Evolution 75:1-10.
Pařil P et al. (2019). Short-term streambed drying events alter amphipod population structure in a central European stream. Fund Appl Limnol 193:51–64.
Loskotová B et al. (2019). Sediment characteristics influence benthic macroinvertebrate vertical migrations and survival under experimental water loss conditions. Fund Appl Limnol 193:39-49.
Pařil P et al. (2019). An unexpected source of invertebrate community recovery in intermittent streams from humid continental climate. Freshwater Biology 64:1971–1983.
Polášková V et al. (2019). Drivers of Small-Scale Diptera Distribution in Aquatic-Terrestrial Transition Zones of Spring Fens. Wetlands (in press)
Bartošová M et al. (2019). Macroinvertebrate assemblages of the post-mining calcareous stream habitats: Are they similar to those inhabiting the natural calcareous springs? Ecol Engin 136: 38-45.

Publikace

Počet publikací: 14


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.