Turmalín, dumortierit a jejich minerální asociace jako indikátor procesů tavení v bórem bohatých peraluminických horninách moldanubika

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA205/99/0434
Období řešení
1/1999 - 1/2001
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Moravské zemské muzeum v Brně

Tourmalín a méně rozšířený dumortierit jsou typické minerály bórem bohatých, peraluminických, magmatických i některých metamorfovaných hornin vysokého stupně metamorfózy (např. leukokrátní granity, migmatity, granitické pegmatity, granulity). Často se vyskytují v asociaci s AFM minerály (biotit, cordierit, granát) a s Al2SiO5 modifikacemi. Na základě chemického složení turmalínů, dumortieritu a je doprovázejících AFM minerálů, vztahů mezi jednolivými minerály a publikovaných experimentalních prací týkajících se bórem bohatých peraluminózních systémů budou odvozeny PTX-podmínky a možné P-T dráhy ve studovaných tourmalín a dumortierit obsahujících horninách. Geochemické charakteristiky hornin a zjištěná PT data budou využita k bližší charakteristice procesů tavení a s ním svázaných nebo následných metamorfních procesů. Tak se autoři pokusí přispět k řešení geotektonického vývoje moldanubika.

Publikace

Počet publikací: 18


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.