Praktické využití velkých dat pro inteligentní rozhodovací systém výrobního toku

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0019723
Období řešení
1/2020 - 4/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
dataPartner s.r.o.
DTO CZ, s.r.o.

Navrhovaný projekt navazuje na předchozí projekt „Výzkum metod a vývoj informačního systému pro optimalizaci hodnotových toků a plánování výroby“, který synergicky rozšíří o nové možnosti. Navrhovaný projekt je zaměřen na výzkum a implementaci systému analýzy a syntézy rozsáhlých objemů dat generovaných procesy výrobních podniků a jejich následné využití pro řízení procesů. Správně provedený sběr a vhodná transformace a zpracování velkého množství dat přinese lepší a spolehlivější orientaci v rozsáhlých strukturovaných i nestrukturovaných průmyslových datech a lepší znalost dějů v procesech. V oblasti výroby navrhovaný systém analýzy a syntézy dat odkrývá dříve nepoznané souvislosti a umožňuje vytvářet nové závěry o výrobních plánech. Navrhovaný systém analýzy a syntézy dat bude rovněž spolupracovat s již vybudovaným systémem pro optimalizaci hodnotových toků a plánování výroby. Touto cestou se zredukuje variabilita vstupů pro hledání optimální skladby hodnotového toku a předem se zviditelní úzká místa ve výrobě. Uživatel tak získá rychleji relevantní informace pro efektivní řízení výroby.
Inovativnost navrhovaného projektu spočívá ve skutečnosti, že předchozí projekt rozšiřuje o zcela nové funkce a možnosti. Navrhovaný systém analýzy a syntézy rozsáhlých objemů dat umožní aplikovat automatickou identifikaci parametrů procesů a následně i optimální stabilizaci procesů v čase, výkonu i kvalitě. Současně se zlepší přesnost, transparentnost a předvídatelnost celého hodnotového toku. Automatizace přinese i zlepšení pracovního prostředí pro uživatele, protože jej zbaví některých operací spojených se zadáváním provozních dat.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.