Inovace a rozvoj laboratoří pro výuku analytické chemie

Kód projektu
FRVS/537/2009
Období řešení
1/2009 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt je orientován na výraznou inovaci všech laboratorních cvičení z analytické chemie v rámci bakalářských studijních programů Chemie, Biochemie, Aplikovaná biochemie a Biologie a magisterského studijního programu Chemie. Inovace laboratorních cvičení bude provedena tak, aby sledovala moderní trendy ve výuce analytické chemie z hlediska její interdisciplinárnosti s ostatními přírodovědnými obory, jejího posunu k instrumentálním metodám a důrazu na generování a zpracování analytického signálu chemometrickými metodami. Všechna laboratorní cvičení budou reorganizována tak, aby se optimalizovala jejich vzájemná návaznost a zvýšila se jejich provázanost s teoretickou výukou analytické chemie (přednášky, semináře).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.