Počítačový design a vlastnosti magnetických molekulárních materiálů (DEPROMAT)

Informace

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Středoevropský technologický institut. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
8J21AT017
Období řešení
1/2021 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut

Spolupráce mezi výzkumnými týmy na univerzitách v Brně a Salzburgu povede k detailnímu porozumění vlivu struktury a elektronové konfigurace na magnetické vlastnosti molekulárních materiálů. Hlubší pochopení efektu relativistické spin-orbitální interakce přispěje v konečném důsledku k racionálnímu návrhu a vývoji nových pokročilých funkčních materiálů. Cílů projektu bude možné dosáhnout úzkou spoluprací mezi týmy; synergií expertízy rakouského týmu ve stanovování struktury volných molekul elektronovou difrakcí v plynné fázi (GED) a teoretickým popisem magneticky indukovaných proudů a expertízy českého týmu v paramagnetické NMR spektroskopii, elektronové spinové struktuře a přípravě různých typů koordinačních sloučenin. Zapojení mladých výzkumných pracovníků do řešení i koordinace projektu přispěje k výchově mladé generace vědců v mezinárodním výzkumném prostředí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.