Informace o projektu
Inovace předmětu ZX404 Úvod do tajemství map a GIS - online

Kód projektu
MUNI/IVV/0529/2023
Období řešení
7/2023 - 6/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Navrhovaný projekt má za cíl inovovat stávající předmět ZX404 Úvod do tajemství map a GIS – online. Ten je součástí magisterského navazujícího studijního programu Učitelství geografie a kartografie pro střední školy (program PřF, N-UCZ). Cílem je seznámit studenty se základy práce s programy GIS (geografický informační systém), s analýzou prostorových dat a s tvorbou map. Stávající předmět je mezi studenty oblíbený ale obsahově zastaralý. Hlavní cílem inovace je zásadní úprava interaktivní osnovy předmětu. Je nutno změnit hlavní software předmětu, připravit jeho tutoriál, inovovat výukové materiály. Zadání cvičení musí nabídnout větší prostor pro invenci studentů. Je nutno zajistit dostatečnou zpětnou vazbu od studentů ohledně kvality a náročnosti absolvovaného předmětu, aby bylo možné předmět průběžně udržovat a dále rozvíjet. Pro naplnění cílů budou využity přístupy projektové výuky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.