Informace o projektu
Vývoj metod a instrumentace pro analýzu biologicky významných látek 2024

Kód projektu
MUNI/A/1594/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Při vývoji nových metod a instrumentace pro analýzu organických sloučenin a biosloučenin budeme vycházet ze spektrometrických, separačních a elektrochemických technik. Využitím vhodné kombinace těchto metod se snažíme dosáhnout vysoké selektivity při zachování nízkých mezí detekce a krátké doby analýzy. Důležitou úlohu hraje zpracování dat včetně chemometrických postupů a modelování.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.