Dřeviny

Dřeviny v areálu Botanické zahrady a Přírodovědecké fakulty MU na Kotlářské 2 v Brně

V letech 2008-2011 byla v rámci bakalářské a diplomové práce Ilony Scharfové na Ústavu botaniky a zoologie PřF MU provedena inventarizace dřevin v areálu fakulty na Kotlářské 2 v Brně. Praktickým výsledkem této práce je především interaktivní mapa. Při rozkliknutí mapy uvidí zájemce čtvercovou síť položenou přes plánek areálu, na kterém jsou zakreslené jednotlivé budovy a zeleň kolem nich, dále jednotlivé části botanické zahrady s vyznačením vegetačních formací a orientačních bodů v zahradě. V plánku jsou zaznačeny podle legendy (vpravo vedle plánku) prakticky všechny dřeviny nebo jejich skupiny, zvlášť jsou vyznačeny dřeviny jehličnaté a listnaté. Po najetí kurzoru myši na ikonku se má zobrazit jméno dřeviny. Červeně vyznačené ikonky je možné dále rozkliknout a přečíst si charakteristiku dřeviny a prohlédnout si detailní i celkové fotografie konkrétního druhu. Celkem je tímto způsobem možné získat informace o 47 nejdůležitějších druzích. Mapa již nefunguje dobře, snažíme se sehnat programátora, který to vylepší.

Mapa není v současné době aktualizovaná.

mapa

Bylo sestaveno také několik seznamů dřevin, podle kterých se zjistilo, že se v zahradě nachází asi 530 taxonů dřevin, ze 192 rodů a více než 2000 jedinců dřevin. V těchto seznamech si může zájemce vyhledat konkrétní dřevinu a její umístění v zahradě.

Soubory v následujících odkazech je nutné nejprve stáhnout do počítače, kliknutím na odkaz pravým tlačítkem myši. Na rozdíl od mapy jsou seznamy aktualizované.

seznam dřevin 1. - seznam podle umístění v areálu (ve Wordu)

seznam dřevin 2. - (v Excelu)

V rámci práce byly také vytvořeny tři tištěné publikace, průvodci po dřevinách v botanické zahradě. Je to Průvodce dřevinami - jarní trasa, Průvodce dřevinami - podzimní trasa a Průvodce zahradou - popínavé rostliny. Tyto tištěné průvodce může návštěvník získat u pokladny ve skleníku. Vyšly již ve druhém, aktualizovaném vydání.