Živočichové

V botanické zahradě žije množství různých živočichů, i když je to zahrada uprostřed rušného města. Brno má velké plochy parků a zeleně a ti největší savci se sem dostávají hlavně z Kraví hory, odkud musejí překonat jen několik velkých silnic. Jsou to hlavně kuna skalní, ježek východní, veverka obecná, drobní savci jako hlodavci - hraboš polní, myš domácí a hmyzožravci - rejsek, slepýš, kteří se zde pravidelně objevují. Každoročně v létě pozorujeme netopýry, ti jinak pravděpodobně žijí pod střechami okolních domů. Fotogalerie živočichů

 

Odkazy na výzkumné práce o živočiších v zahradě:

Ptáci v botanické zahradě, průzkum Kryštofa Horáka z roku 2017, fotografie ptáků (K. Horák, J. Havlová, M. Chytrá)

Malakofauna středoevropských skleníků na příkladu botanické zahrady v Brně

Nový řád pavoukovců pro faunu České republiky - obrázek (článek vyšel v Živě 3/2010)

Arachnofauna v botanické zahradě

Fauna fytofágních členovců ve sklenících Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

Články o živočiších, které jsme v zahradě vystavovali: 

Attacus atlas

Achatina reticulata

Koi kapr

Netopýři