Návštěvní řád

BOTANICKÁ ZAHRADA JE OTEVŘENA OD 1. DUBNA DO 30. ZÁŘÍ OD 9 DO 17 HOD. OD 1. ŘÍJNA DO 31. BŘEZNA OD 9 DO 15 HODIN. Při výstavách bývá otevřeno déle.

HROMADNÉ EXKURZE JE NUTNO OBJEDNAT PŘEDEM a na požádání jim bude poskytnut odborný výklad ve sklenících. V době výstavy výklad neposkytujeme.

· Vstup do zahrady je volný, do skleníků za poplatek (viz ceník).

· Zdarma mají přístup do skleníků členové Sdružení přátel botanické zahrady, zaměstnanci a studenti PřF MU po předchozím nahlášení a děti do 6 let.

· Děti do 14 let mají vstup do zahrady povolen jen v doprovodu dospělé osoby, která ručí za jejich vhodné chování, příp. za škody nebo zranění způsobená nedostatečným dohledem. Děti si nemohou v zahradě volně hrát, běhat, shrabovat kamínky ani pouštět vodu.

· Do zahrady nemají přístup osoby podnapilé a chovající se nevhodně. Není dovoleno vstupovat do zahrady s jízdním kolem, se psy a jezdit na kolečkových bruslích. Návštěvníci jsou povinni se chovat tak, aby nerušili ostatní hosty.

· V zahradě je povoleno se pohybovat jen po vyznačených cestách a chodnících. Není dovoleno lézt na skalky či kamenná umělecká díla před skleníky, šlapat na záhony a trávníky, koupat se v bazénech, otevírat či zavírat vodovodní kohoutky, házet kamínky na trávu a do nádrží, koupat se, přenášet zahradní nábytek a v zimě stoupat na led v bazénech. Dále je zakázáno jakkoli znečišťovat zahradu a odhazovat odpadky mimo nádoby k tomu určené, nikoli do srážkoměru. Na fakultě se třídí odpad, u vrátnice je odpadové hospodářství na další tříděný odpad.

· Pokud není otevřené veřejné WC, služba ze skleníku zapůjčí na požádání klíč. Bezbariérové WC v zahradě není, ve všední den je možné využít bezbariérové WC v některé z budov na fakultě.

· V prostorách botanické zahrady je zakázáno kouřit a odhazovat nedopalky na zem nebo do záhonů.

· V botanické zahradě není dovoleno trhat nebo jinak poškozovat rostliny ani sbírat semena a plody, které jsou určeny pro Index seminum. Upozorňujeme návštěvníky, že některé pěstované rostliny jsou jedovaté, a to i dotykově.

· Zahradníci nemohou prodávat nebo darovat rostliny, sazenice apod. V tomto směru je nutné se obrátit na produkční pěstitele.

· Fotografování a natáčení videa je v botanické zahradě povoleno bez poplatku jen pro osobní účely. V případě, že materiály budou prezentovány veřejně (na výstavě, internetu, publikačně apod.), je to možné jen s vědomím vedení botanické zahrady a s uvedením, že materiály byly získány v naší zahradě, včetně zveřejnění správného názvu naší zahrady. Pokud budou takové materiály sloužit ke komerčním účelům, může být jejich pořízení nebo zveřejnění zpoplatněno.

· Služba má právo neukázněné návštěvníky vykázat ze zahrady, případně je předat kanceláři botanické zahrady, vrátnému či městské policii.

· Do areálu se nesmí vjíždět vozidly ani zde parkovat, to bude umožněno je nahlášeným osobám s průkazem ZTP. Areál je bezbariérový, případně jsou zaměstnanci ochotni kdykoli pomoci.

· V botanické zahradě není možné konání svatebních obřadů. Svatebčané se zde mohou pouze fotografovat, a to jen v běžné provozní době. V zahradě bez domluvy, pokud budou respektovat provozní řád, a ve sklenících za mírný poplatek (z prostorových důvodů jen omezené množství osob, 4-5).

· Veškeré objednávky exkurzí, dotazy, přání a stížnosti směřujte na kancelář Botanické zahrady PřF MU v Brně, Kotlářská 2, PSČ 611 37, tel.: 549 495 660, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.