Návštěvní řád

BOTANICKÁ ZAHRADA JE OTEVŘENA OD 1. DUBNA DO 30. ZÁŘÍ OD 9 DO 17 HOD. OD 1. ŘÍJNA DO 31. BŘEZNA OD 9 DO 15 HODIN. Při výstavách bývá otevřeno déle.

HROMADNÉ EXKURZE SE KONAJÍ JEN VE VŠEDNÍ DNY A JE NUTNO JE OBJEDNAT PŘEDEM, na požádání jim bude poskytnut odborný výklad ve sklenících. V době výstavy výklad neposkytujeme.

· Vstup do zahrady je volný, do skleníků za poplatek (viz ceník).

· Zdarma mají přístup do skleníků členové Sdružení přátel botanické zahrady, studenti PřF MU po předchozím nahlášení a děti do 6 let.

· Děti do 14 let mají vstup do zahrady povolen jen v doprovodu dospělé osoby, která ručí za jejich vhodné chování, příp. za škody nebo zranění způsobená nedostatečným dohledem. Děti si nemohou v zahradě volně hrát, běhat, shrabovat kamínky ani pouštět vodu.

· Do zahrady nemají přístup osoby podnapilé a chovající se nevhodně. Není dovoleno vstupovat do zahrady s jízdním kolem, koloběžkou a podobnými vozítky a jezdit na kolečkových bruslích. Návštěvníci jsou povinni se chovat tak, aby nerušili ostatní hosty. Psi do zahrady nesmí. Výjimku mají osoby, které potřebují vodící nebo asistenční psy. Takový pes musí být viditelně označen postrojem, majitel musí mít s sebou doklad o výcviku psa, pes musí být na vodítku a pohybovat se jen po cestách. Nesmí ničit výsadby, močit, značkovat ani kálet v zahradě a nerušit ostatní návštěvníky.

· V zahradě je povoleno se pohybovat jen po vyznačených cestách a chodnících. Není dovoleno lézt na skalky či kamenná umělecká díla před skleníky, šlapat na záhony a trávníky, koupat se v bazénech, otevírat či zavírat vodovodní kohoutky, házet kamínky na trávu a do nádrží, koupat se, přenášet zahradní nábytek a v zimě stoupat na led v bazénech. Dále je zakázáno jakkoli znečišťovat zahradu a odhazovat odpadky mimo nádoby k tomu určené, nikoli do srážkoměru. Na fakultě se třídí odpad, u vrátnice je odpadové hospodářství na další tříděný odpad.

· Pokud není otevřené veřejné WC, služba ze skleníku zapůjčí na požádání klíč. Bezbariérové WC v zahradě není, ve všední den je možné využít bezbariérové WC v některé z budov na fakultě.

· V prostorách botanické zahrady je zakázáno kouřit a odhazovat nedopalky na zem nebo do záhonů. 

· V botanické zahradě není dovoleno trhat nebo jinak poškozovat rostliny ani sbírat semena a plody, které jsou určeny pro Index seminum. Upozorňujeme návštěvníky, že některé pěstované rostliny jsou jedovaté, a to i dotykově.

· Zahradníci nemohou prodávat nebo darovat rostliny, sazenice apod. V tomto směru je nutné se obrátit na produkční pěstitele.

· Fotografování a natáčení videa je v botanické zahradě povoleno bez poplatku jen pro osobní účely. V případě, že materiály budou prezentovány veřejně (na výstavě, internetu, publikačně apod.), je to možné jen s vědomím vedení botanické zahrady a s uvedením, že materiály byly získány v naší zahradě, včetně zveřejnění správného názvu naší zahrady. Pokud budou takové materiály sloužit ke komerčním účelům, může být jejich pořízení nebo zveřejnění zpoplatněno.

· Služba má právo neukázněné návštěvníky vykázat ze zahrady, případně je předat kanceláři botanické zahrady, vrátnému či městské policii.

· Do areálu se nesmí vjíždět vozidly ani zde parkovat, to bude umožněno je nahlášeným osobám s průkazem ZTP. Areál je bezbariérový, případně jsou zaměstnanci ochotni kdykoli pomoci.

· V botanické zahradě není možné konání svatebních obřadů. Svatebčané se zde mohou pouze fotografovat, a to jen v běžné provozní době. V zahradě bez domluvy, pokud budou respektovat provozní řád, a ve sklenících za mírný poplatek (z prostorových důvodů jen omezené množství osob, 4-5).

· Veškeré objednávky exkurzí, dotazy, přání a stížnosti směřujte na kancelář Botanické zahrady PřF MU v Brně, Kotlářská 2, PSČ 611 37, tel.: 549 495 660, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.