Svatby, focení, reklama

Svatby:

V botanické zahradě není z prostorových důvodů možné konání svatebních obřadů, pouze se zde mohou svatebčané fotit, a to jen v běžné provozní době. Na zahradě se mohou fotit i bez domluvy, pokud budou respektovat provozní řád, ve sklenících za 250 Kč na osobu (max. 4-5 osob). 

Focení:

Fotografování rostlin, turistické fotografie a natáčení videa na stejná témata je v botanické zahradě povoleno bez poplatku jen pro osobní účely, typicky rodina s dětmi na výletě.

V případě, že materiály o zahradě a rostlinách budou prezentovány zdarma veřejně (pro výuku, na výstavě, internetu, publikačně apod.), je to možné jen s vědomím vedení botanické zahrady a s uvedením, že materiály byly získány v naší zahradě, včetně zveřejnění správného názvu naší zahrady.

Pokud budou takové materiály sloužit ke komerčním účelům, může být jejich pořízení nebo zveřejnění zpoplatněno. Tyto případy je nutné řešit s vedením zahrady individuálně.

Fotografování osob za účelem získání osobního prezentačního fotoalba, modelek, reklamní focení do katalogů, a to i v rámci studentských prací se považuje za komerční focení, protože prostředí zahrady zde slouží jen jako pozadí a odborná funkce zahrady na těchto materiálech není podstatná. Obvyklá taxa je 1500 Kč za hodinu při omezeném počtu zúčastněných osob a bez omezení provozu zahrady, datum a hodinu je třeba předem domluvit s vedením zahrady.

Reklama a pronájmy:

Botanická zahrada nemůže poskytnout žádné prostory pro reklamu nebo podnikání cizích subjektů. Není dovoleno věšet cokoli na plot areálu PřF MU včetně zahrady. Krátkodobé pronájmy prostor je nutné řešit s vedením zahrady. Ceny za pronájmy jsou komerční a smluvní.