Záhony systému rostlin

Druhy jsou zde vysázeny podle čeledí, kterých je zde představeno více než 85. Odkaz na plánek systému.

Přehled členění cévnatých rostlin (odkaz na schéma v pdf.)

V roce 1998 poprvé publikovala skupina botaniků zvaná Angiosperm Phylogeny Group ucelený přehled systému krytosemenných rostlin, který vychází z fylogenetické příbuznosti rostlin, zjištěné na základě vyhodnocení morfologických a molekulárních znaků a údajů. Vývojový strom vychází z aktualizované verze této práce, uvedené také na stránkách www.mobot.org/MOBOT/Research/Apweb/.

Pro nás nejdostupnějším učebním textem, který již používá toto molekulární členění, jsou skripta P. Mártonfiho (2003, 2006) – Systematika cievnatých rastlín, která vydala Univerzita P. J. Šafárika v Košicích.

U nás dosud používané systémy členění rostlin vycházely hlavně z fylogenetické příbuznosti rostlin, zjišťované na základě porovnávání morfologických znaků. Jedním z nich byl systém Tachtadžjana, jehož vývojový strom jste mohli v botanické zahradě vidět do roku 2006.

I když i nejnovější dostupná určovací literatura, u nás hlavně Květena České republiky a Klíč ke květeně České republiky, vychází ze starších systémů, je náš na záhonech vysázený systém rostlin utříděn podle nejnovějších poznatků o skutečné příbuznosti rostlin. Rozdílů mezi starším a novým systémem na úrovni čeledí, rodů a druhů ale není mnoho. V řadě případů potvrdily molekulární metody správnost předchozích systémů, zatímco v některých skupinách je potřeba tradiční pojetí výrazně přehodnotit (např. čeleď Scrophulariaceae).