Mateřské školy

Děti z mateřských škol často navštěvují venkovní část zahrady, kde je učitelky seznamují se základními druhy domácích rostlin. Při prohlídce zahrady musejí učitelky dbát na to, aby děti nevstupovaly na záhony a netrhaly žádné rostliny, které mohou být i dotykově jedovaté. Děti zde nemohou volně pobíhat, měly by chodit seřazené za ruce. Není zde hřiště, nemohou si hrát ani s vodou a kameny.

V současné době nenabízíme pro nedostatek vyškolených průvodců žádný speciální program s průvodcem ve sklenících. Návštěva skleníků je se skupinou malých dětí náročná hlavně z bezpečnostních důvodů. Děti mohou spadnout do jezírka nebo se poranit o kaktusy, proto je vhodnější, když menší děti navštěvují skleníky s rodiči, například při vhodných specializovaných výstavách. Po část roku je ve sklenících vysoká teplota a vlhkost a malé děti to špatně snášejí. Návštěvy mateřských škol ve sklenících z těchto důvodů nepodporujeme. Děkujeme za pochopení.