Rozhovor se znovuzvoleným děkanem Tomášem Kašparovským

V pondělí 18. října 2021 zvolil Akademický senát Přírodovědecké fakulty MU nového děkana fakulty. Tento post obhájil stávající děkan Tomáš Kašparovský.

20. 10. 2021 Barbora Kameníková


Foto: Helena Brunnerová

Pane děkane, moc Vám blahopřeji ke znovuzvolení. Jak se nyní, těsně po volbě, cítíte?

Mám velkou radost, že mi senát[1] vyjádřil podporu pro další funkční období. Znamená to, že kladně zhodnotil mou práci a že říká, že v ní mám pokračovat. Zároveň ale cítím tíži úkolů, které budu muset řešit, protože nás čeká ono masarykovské „překonávat dobré lepším“.

Byl jste zvolen děkanem na funkční období 2022−2026. Na co se primárně zaměříte?

Primárně bych rád dokončil kroky z předchozího funkčního období. Hlavně se však chci zaměřit na to, aby naše Přírodovědecká fakulta byla opravdu číslo jedna nejen z hlediska vzdělávání, vědy a výzkumu, ale i společenského dopadu.                                                                                                                                                                                        

Již dříve jste uvedl, že budete usilovat o genderovou vyváženost na fakultě a že začnete od vedení fakulty s tím, že bude minimálně jedna proděkanka. Víte již, kdo to bude?

Zatím nemohu sdělovat žádné podrobnosti, protože až nyní mohu pozice proděkanů a proděkanek legitimně nabízet. Nicméně minimálně jedna pozice ve vedení PřF bude proděkanka, další mám v jednání. A současně plánuji změny ve vědecké radě[1] směřující k větší genderové vyváženosti.

Máte již jasno i v tom, jaké bude další složení proděkanů?

Jasno mám, avšak nejprve bych se svými kolegy rád vedl individuální rozhovory. Až budu mít celé budoucí složení kolegia potvrzeno, rád jejich jména zveřejním. Již nyní vám ale mohu sdělit, že budu mít o dva proděkany víc, a to o proděkana pro zahraniční vztahy, protože v současné chvíli je agenda pana proděkana Bláhy příliš široká, a tak bude rozdělena. Současně ustanovím nového proděkana pro učitelská studia.

Děkuji za tento minirozhovor. Ještě jednou gratuluji a přeji mnoho úspěchů!


[1] redakční poznámka: Akademický senát Přírodovědecké fakulty MU (AS PřF)

[2] Vědecká rada Přírodovědecké fakulty MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.