Stejný úhel pohledu: Přírodovědecká fakulta MU kdysi a nyní – Budova fyziky č. 6.

7. 6. 2021 Magdaléna Chytrá

Ve dvacátých letech, ze kterých pochází historická fotografie, měla budova fyziky ještě jiný tvar, než jaký známe dnes. Ze strany botanické zahrady byly po válce zastavěny dvě proluky a prostor uvnitř budovy se zvětšil. 


Budova č. 6 před zastavěním proluk. 
Foto: Archív MU, nedatováno.
 

Bylo tomu tak i u budovy dnešní matematiky, kde dříve sídlili chemici, kde se proluky zastavěly ještě před válkou. Ústav matematiky sídlil dlouhá léta odstřižen od fakulty v budově na Janáčkově náměstí v Brně. 

Teprve po vybudování Univerzitního kampusu v Bohunicích, přestěhování chemiků a rekonstrukci budovy č. 8 se matematici mohou cítit konečně doma.


Ústav matematiky a statistiky sídlil dlouhá léta na Janáčkově náměstí. Foto: Archív MU, nedatováno.

Třípatrová budova č. 6, budova fyziky, využívá dnes i původní půdní prostor, kde byly vybudovány kanceláře a pracovny. Areál na Kotlářské dostaly ústavy do užívání až v roce 1921, i když výuka začala o něco dříve. Odehrávala se v různých pronajatých prostorách například dnešní VUT, v různých dvorních dílnách, v bytech a podobně. Tak začínali i fyzikové. Dnes se tento obor rozrostl a tři ústavy fyziky, Ústav fyzikální elektroniky, Ústav fyziky kondenzovaných látek a Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, sídlí ve třech různých budovách.


Budova č. 6. po zastavění proluk a mohutném vzrůstu vegetace. Foto: Libor Teplý, 2019.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.