Project information
Podpora výzkumu studentů v oblastech chemie životního prostředí a hodnocení rizik v roce 2016 (ENCHEM2016)

Project Identification
MUNI/A/1380/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Předkládaný projekt se zaměřuje na komplexní podporu výzkumu studentů, kteří zpracovávají své projekty v oblasti chemie životního prostředí. Znečištění ŽP stále vyžaduje aktivní experimentální, terénní i teoretický výzkum a projekt tak klíčově přispěje k expertnímu rozvoji studentů PřF MU (především doktorského studia oboru Chemie životního prostředí). Projekt je členěn do několika úzce propojených aktivit (A) vývoj technik pro vzorkování a monitoring toxických látek v prostředí, (B) metody analytické chemie v životním prostředí, (C) výzkum a modelování osudu látek v matricích životního prostředí, (D) výzkum humánní expozice a studium rizik.
Zapojením studentů do nahoře uvedných oblastí výzkumu v centru RECETOX PřF MU budou získávány chybějící vědecké poznatky (o hladinách, chování a osudu vybraných organických i anorganických látek), které budou v navazujících aktivitách využity k širším interpretacím (včetně konstrukcí environmentálních, toxikokinetických a expozičních modelů). Dílčím cílem projektu je také podpora zapojování studentů do mezinárodní vědecké komunity (zejména podpora účasti a prezentací na konferencích, letních školách, workshopech apod). Výstupy z projektu budou především publikace v zahraničních časopisech s IF, prezentace na konferencích a také realizované studentské projekty (diplomové a dizertační práce).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.